Konferencje fundacji


Fundacja Mercatus et Civis
jest organizatorem konferencji

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową pn.:„Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby -perspektywy”

 

uwr logo2SRK logometcduze

Szanowni Państwo,

W imieniu Instytutu Nauk Ekonomicznych oraz Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego „REK-FIN”, Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” uprzejmie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pn.:„Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby -perspektywy”, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

banner konferencja uwr

Prosimy o zapoznanie się z programem konferencji:

Konferencja Wrocław 25-26.05.2017_program_tabela

Konferencja Wrocław 25-26.05.2017_program_książka do wydruku

Patronat nad konferencją objęli: Urząd Ochrony Konkurecji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy, Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Partnerami konferencji są: portal edukacyjny Kapitalni.org, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego,  GetBack S.A., Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Biuro Informacji Kredytowej, Związek Firm Pożyczkowych, Związek Banków Polskich, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,  PwC, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW.

Patronat medialny objęli: portal finansowy Bankier.pl, serwis gazetaprawna.pl, Magazyn Kredytu Konsumenckiego ProMeritum, wydawnictwa C.H. Beck, DIFIN, CeDeWu i EuroPrawo.

Rada Naukowa Konferencji: Prof. dr hab. Ewa  Bagińska, Uniwersytet Gdański,  Prof. dr hab. Mirosław Bączyk, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Prof. dr hab. Eugenia Fojcik- Mastalska, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Bogusława Gnela, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ,  Uniwersytet  Łódzki, Dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ,  Uniwersytet  Śląski, Prof. dr hab. Dorota Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Politechnika Warszawska, Prof. Alicja Pomorska, Akademia Leona Koźmińskiego, Prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, Uniwersytet Warszawski, Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, Szkoła Główna Handlowa, Prof. dr hab. Marek Szydło, Uniwersytet Wrocławski.

 

P A T R O N A T

logo UOKiK

rf_logo

KNF logo PL

logo_bfg_ok

***

P A R T N E R Z Y

kapitalni

logoKPF     Logo_ZBP_01_(jpg)_080724     ERIF_2016

   Logo - NZB - Poziome z www - (jpg, RGB, 1920x960) - 150224 GK   CPB - LOGO   Logo BIK - PNG - 170414 OK

logo rgb

logo_getBACK

LOGO-CARS-i-WZUW 1      Web PwC_logo_new

ZFP logo

***

P A T R O N A T   M E D I A L N Y

Bankier_Logo_Final_2014_03_26 CH BECK LOGO logo-Difin

Cedewu LOGO duży      Logo Euro Prawo

gazeta_prawna

Logo Promeritum

Konferencja odbędzie się w sali: Amfiteatr AC w budynku C Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, WROCŁAW ul. Więzienna 8/12

Oto mapa z adresem wydarzenia.

Mapa miejsca konferencji_25-26.05.2017_Wrocław (do wydruku)

Konferencja obejmie następujące obszary tematyczne:

 • Rynek finansowy, jego instytucje i infrastruktura,
 • Rola przejrzystej informacji i właściwego jej obiegu dla prawidłowego  funkcjonowania rynku finansowego i ochrony klienta,
 • Problem wymiany informacji między uczestnikami rynku finansowego i instytucjami tworzącymi infrastrukturę tego rynku,
 • Prywatnoprawne instrumenty ochrony klienta usług finansowych,
 • Publicznoprawne obowiązki informacyjne instytucji finansowych,
 • Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym.

Dla niezakłóconego, stabilnego i prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego jako takiego, jak i dla budowy zaufania do niego samego, funkcjonujących na nim instytucji świadczących usługi finansowe na rzecz klientów, ale także do organów i instytucji wspierających i zapewniających ochronę klientom, ogromne znaczenie ma prawdziwa, rzetelna i przejrzysta informacja. Problematyka ta zostanie zatem przedstawiona z różnych perspektyw i punktów widzenia, tj. problemów prawnych i ekonomicznych, ale także praktycznych, jak również potrzeb, barier i przeszkód związanych z zapewnieniem prawidłowego i wielokierunkowego (klient – instytucja finansowa, instytucja finansowa – klient, instytucja finansowa – organy i instytucje publiczne, klient – organy i instytucje publiczne oraz instytucja publiczna – instytucja publiczna w odniesieniu do występujących niewłaściwych praktyk rynkowych instytucji finansowych) przepływu informacji na rynku usług finansowych i zapewnieniem właściwego poziomu ochrony klienta instytucji finansowych, także w kontekście planowanych regulacji w tym zakresie.

Będzie to okazja do spotkania organów, instytucji, przedstawicieli nauki, praktyki i tym samym wymiany poglądów dotyczących wciąż niezwykle istotnej, aktualnej i podlegającej dynamicznym zmianom problematyki.

Oto pełna treść zaproszenia do uczestnictwa w konferencji:
Zaproszenie-konferencja 25-26.05.2017.

Formy: Panele tradycyjne (4-6) – prezentacja referatów i dyskusja. Panel doktorancko -studencki lub odrębnie studencki i doktorancki. Dodatkowo panel dla uczestników Konferencji Regionalnej  Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Szczegółowa tematyka obrad plenarnych w poszczególnych panelach zostanie opracowana na podstawie zgłoszonych tytułów referatów do 15 maja 2017 r.

W tym też terminie program konferencji zostanie zamieszczony na stronach organizatorów:
www.mercatusetcivis.pl, www.rzecznicy.konsumentow.eu, www.prawo.uni.wroc.pl

UCZESTNICY KONFERENCJI OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY UCZESTNICTWA.

Prosimy o zapoznanie się z ramowym programem konferencji: RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 25-26 MAJA 2017

Zasady uczestnictwa w konferencji:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie opłaty konferencyjnej w odpowiedniej wysokości na konto organizatora.

Udział w konferencji jest co do zasady odpłatny. Opłata konferencyjna (cena z VAT), w zależności od wyboru opcji jest zróżnicowana i wynosi:

 • opłata standardowa dla przedstawicieli nauki i urzędów (z publikacją) 150 zł
 • opłata dla przedstawicieli nauki i urzędów (bez publikacji) 100 zł                
 • opłata dla studentów i doktorantów 100 zł
 • opłata dla przedstawicieli świata biznesu 300 zł
 • pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego są zwolnieni z opłat
 • reprezentanci podmiotów współpracjących oraz zaproszeni goście są zwolnieni z opłat.

ABY UMOŻLIWIĆ SPRAWNĄ ORGANIZACJĘ KONFERENCJI PROSIMY SERDECZNIE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW (także zwolnionych z opłat) O REJESTRACJĘ MOŻLIWIE SZYBKO  W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM DOSTĘPNYM POD CZERWONYM LINKIEM PONIŻEJ (NALEŻY KLIKNĄĆ SŁOWO REJESTRACJA) ZGODNIE Z WŁASCIWĄ OPCJĄ:

REJESTRACJA

Opłatę konferencyjną należy przelać nie później niż do dnia 10 maja 2017r. na konto:  

KONTO NR: mbank 46 1140 2004 0000 3102 7645 5500

FUNDACJA „MERCATUS ET CIVIS”,

ul. Piłsudskiego 28A, 33-100 TARNÓW

z dopiskiem w tytule: „Konferencja we Wrocławiu 2017, imię i nazwisko uczestnika

Faktura VAT zostanie wystawiona po otrzymaniu wpłaty i przesłana na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają udział w konferencji, materiały konferencyjne, możliwość publikacji, bufet kawowy i obiad podczas obrad. Opłata konferencyjna nie obejmuje natomiast kosztów związanych z noclegiem oraz dojazdem na konferencję.

Aby ułatwić poszukiwanie  miejsca noclegowego prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi bazy noclegowej: Hotele i hostele w okolicy WPAiE

Harmonogram, WAŻNE TERMINY!     

Zgłoszenia udziału w Konferencji:

 • w przypadku chęci wygłoszenia referatu wraz ze wskazaniem jego tytułu i przesłaniem  abstraktu powinno nastąpić – najpóźniej do dnia 10 maja 2017 r.
 • w pozostałych przypadkach – najpóźniej do dnia 15 maja 2017 r.

ORGANIZATORZY BARDZO PROSZĄ ABY Z UWAGI NA KWESTIE ORGANIZACYJNE NIE ZWLEKAĆ Z REJESTRACJĄ DO OSTATNIEJ CHWILI.

Abstrakty referatów do wygłoszenia winny być złożone najpóźniej do do dnia 10 maja 2017 r.

Zostaną one poddane ocenie przez organizatorów, a informacja przekazana zostanie zainteresowanym do dnia 12 maja 2017 r.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyznaczenia referatów, które nie zostaną wygłoszone w trakcie Konferencji, ale będą przyjęte do publikacji.

Nadesłanie referatów do publikacji powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2017 r. ze względu na cykl wydawniczy (planowany termin wydania monografii najpóźniej w pierwszym kwartale 2018 r.).

Wymogi edytorskie: Referaty, których objętość nie może przekraczać 12 stron maszynopisu (uwzględniając ewentualne wykresy i tabele), należy przygotować czcionką TNR 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, przypisy TNR 10 pkt, interlinia 1,0 wiersza, zgodnie z wymogami: WYMOGI REDAKCYJNE DO PUBLIKACJI POKONFERENCYJNEJ WROCŁAW 25-26-05.2017

Uprzejmie informujemy, że referaty będą recenzowane przed ich publikacją.

Komitet Organizacyjny Konferencji: Prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic, Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Elżbieta Sługocka – Krupa Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Krzysztof Podgórski Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Jarosław Król Prezes Zarządu  Fundacji „Mercatus et Civis”, Anna Strach Prezes Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego „REK-FIN”.

Liczymy na Państwa udział!

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z tym wydarzeniem prosimy kierować je do Sekretarza Konferencji dr hab. Edyty Rutkowskiej – Tomaszewskiej (e-mail: edyta.rutkowska-tomaszewska@uwr.edu.pl, tel.: 609822778) lub Jarosława Króla – Prezesa Zarządu  Fundacji „Mercatus et Civis” (e-mail: j.krol@mercatusetcivis.pl, tel.: 601913417).

PLAKAT_UWr_FINAL

  Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić