VI Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia Rzeczników Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów,  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacja „Facultas Iuridica” zapraszają do udziału w VI Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej z okazji 20-lecia Rzeczników Konsumentów „DOCHODZENIE ROSZCZEŃ KONSUMENCKICH W PRAKTYCE. NOWY ŁAD DLA KONSUMENTÓW”.

Konferencja odbędzie się w dniach 28 lutego – 1 marca 2019 r.

Konferencja została objęta patronatem m.in. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Miejsce: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11B, Aula nr 7, Katowice (pierwszy dzień)
Hotel Arena w Tychach, ul. Gen. de Gaulle`a 8, sala konferencyjna (drugi dzień)

zaproszenie VI MKKN Katowice

Konferencja jest poświęcona dochodzeniu roszczeń konsumenckich zarówno w postępowaniu polubownym jak i sądowym a także roli powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w systemie dochodzenia roszczeń. Nadto zostaną omówione kwestie związane z nowym ładem dla konsumentów, który w kwietniu 2018 r. przedstawiła Komisja Europejska. Celem nowego ładu jest zapewnienie, aby wszyscy europejscy konsumenci mogli w pełni korzystać z praw należnych im na mocy unijnego prawodawstwa. Nowy ład dla konsumentów umożliwi uprawnionym do tego organom wszczynanie powództw przedstawicielskich w imieniu konsumentów oraz wyposaży organy ochrony konsumentów w państwach członkowskich w większe uprawnienia do nakładania kar. Konsumenci objęci zostaną ochroną także w sieci, a praktyki związane z podwójną jakością, wprowadzające konsumentów w błąd, zostaną jednoznacznie zakazane. Podczas konferencji zostaną poruszone także problemy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich związane ze skutecznością tego typu postępowań oraz uczestnicy podejmą dyskusję na temat związany z postępowaniem sądowym, a w szczególności na temat dostępności sądów dla konsumentów i pomocy udzielanej przez organy publiczne. 20 lat istnienia instytucji powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów jest także okazją do dyskusji nad rolą jaką pełnią rzecznicy w dochodzeniu roszczeń i potrzebą wprowadzenia ewentualnych zmian, także w kontekście nowego ładu dla konsumentów.

Celem konferencji jest omówienie istotnych problemów w zakresie ochrony konsumentów oraz wskazania teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie tę ochronę podnieść, a także zainicjowanie współpracy różnych środowisk na rzecz ochrony interesów konsumentów, tj. świata nauki, biznesu i praktyki.

To już kolejna edycja konferencji stanowiącej jedno z najważniejszych wydarzeń konsumenckich w roku!

Komitet organizacyjny konferencji „Koszty usług finansowych” dziękuje za Państwa udział.

Szanowni Państwo,

pragniemy serdecznie podziękować za udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.„Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy” zorganizowanej w dniu 20 kwietnia 2018r. we Wrocławiu przez  Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN” i Naukowe Koło Ekonomistów przy współpracy Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS”.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia.

IMG_20180420_180206

Zapraszamy na konferencję „Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby-perspektywy”

uwr logo2SRK logometcduze

Zapraszamy uprzejmie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. 

„Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych.
Prawo – praktyka – problemy – potrzeby-perspektywy”

organizowanej w dniu 20 kwietnia 2018r. przez  Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN” i Naukowe Koło Ekonomistów przy współpracy Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem konferencji jest zaprezentowanie z różnych perspektyw i punktów widzenia, tj. nauk prawnych i ekonomicznych, doktryny, jak i praktyki rynkowej oraz organów i instytucji publicznych zapewniających ochronę klientom na rynku finansowym, istotnego problemu jakim jest odpłatność za świadczone przez instytucje finansowe usługi.

Konferencja odbędzie się w sali im. Witolda Świdy 2D w budynku D
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
przy ul. Uniwersyteckiej 7, 50-145 Wrocław

REJESTRACJA JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁA

Szczegółowe informacje, zasady rejestracji i program znajdują się w zakładce

Konferencje fundacji

Tam również znajdziecie Państwo program OKN Koszty usług finansowych 20.04.2018_final

Zapraszamy do udziału!!!

baner Konferencja Koszty usług finansowych_UWr 20.04.2018_Mercatus et Civis

P A T R O N AT

rf_logo

logo-pl

* * *

P A R T N E R Z Y

logoKPF    logo rgb             ERIF_2016

Logo_ZBP_01_(jpg)_080724             Logo - NZB - Poziome z www - (jpg, RGB, 1920x960) - 150224 GK    CPB - LOGO
PZIP

LOGO-CARS-i-WZUW 1

* * *

P A T R O N A T   M E D I A L N Y

red logo czerwone        CH BECK LOGOLogo Euro PrawoForsal---wwwCedewu LOGO duży

Fundacja „Mercatus et Civis” zaprasza do korzystania z portalu edukacyjnego Kapitalni.org

Zapraszamy serdecznie do korzystania z portalu edukacyjnego Kapitalni.org. Fundacja „Mercatus et Civis” jest partnerem tej cennej inicjatywy.

Na stronie Kapitalni.org możecie Państwo zapoznać się  z wieloma artykułami i poradami dotyczącymi rynku finansowego. Część z nich jest autorstwa „Mercatus et Civis”.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć np.:  Jak skutecznie złożyć reklamację? Jak reklamować usługę cash back? Jakie są obowiązki informacyjne kredytodawcy i co może konsument? Czy pośrednik kredytowy ma takie same obowiązki wobec konsumenta jak kredytodawca? Dlaczego warto poznać całkowity koszt kredytu konsumenckiego? Czym jest kredyt konsumencki? Wszystko co musisz wiedzieć o kredycie konsumenckim. Jak porównać oferty kredytu konsumenckiego? Jakie są kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów i Rzecznika Finansowego? Bank, SKOK czy firma pożyczkowa? Jakie różnice dla konsumenta wynikają z wyboru instytucji udzielającej kredytu konsumenckiego? Kim jest Rzecznik Konsumentów? Chargeback, czyli jak działa reklamacja płatności dokonanej kartą VISA lub Mastercard? … i w odniesieniu do wielu innych kwestii funkcjonowania konsumenta na rynku finansowym – wejdź na stronę Kapitalni.org! i w zakładkę PARTNERZYObiecujemy, że w sposób przystępny i zrozumiały opowiemy Ci o trudnych sprawach.

W ramach współpracy z portalem Kapitalni.org powstał film edukacyjny o kompetencjach Rzecznika Konsumentów.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, przeczytania poradnika i sprawdzenia się w teście wiedzy. Kim jest Rzecznik Konsumentów?

jakie_nieprawidlowosci_zglaszac_do_uokik

Fundacja „Mercatus et Civis” jest partnerem konferencji „MEDIACJE Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH” we Wrocławiu 9 marca 2018r.

Miło nam poinformować, że Fundacja „Mercatus et Civis” jest partnerem nowego wydarzenia.

Ogólnopolska Naukowa Konferencja Mediacyjna pod tytułem: „MEDIACJE Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH”, odbędzie się 9 marca 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Sali im. Unii Europejskiej, budynek D.

Koncept merytoryczny konferencji wynika z przesłanek najnowszych zmian w prawie w zakresie zawierania ugód pomiędzy podmiotami sektora finansów publicznych a przedsiębiorcami. Nowelizacje ustaw o finansach publicznych stwarzają obecnie szerokie możliwości zawierania ugód sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, otwierając drogę do polubownego rozwiązywania sporów, bez naruszania dyscypliny finansów publicznych.

Więcej informacji w tym warunki udziału w zakładce Fundacja jako uczestnik konferencji

Fundacja „Mercatus et Civis” jest partnerem V Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej pt. „Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego”. Zapraszamy do zapoznania się z programem i zachęcamy do uczestnictwa.

W dniach 1-2 marca 2018 roku w Krakowie odbędzie się V Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. „Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego”. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego.

Patronat objęli:

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dr Jarosław Gowin *****

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał
*****

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Chochół
*****

Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” jest partnerem tego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do udziału! To jedno z najważniejszych wydarzeń konsumenckich w roku!

Celem konferencji jest omówienie istotnych problemów w zakresie wpływu norm prawnych i etycznych na system ochrony konsumentów i wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie tę ochronę podnieść, a także wymiana doświadczeń środowisk naukowych, podmiotów działających na rzecz ochrony interesów konsumentów oraz przedsiębiorców.

Obrady zostaną podzielone na sesje, w ramach których organizatorzy pragną poruszyć m.in. takie pola problemowe jak: energetyka; finanse; medycyna; żywność; turystyka.

Jarosław Król Prezes Zarządu Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” będzie moderatorem panelu dyskusyjnego: Prawne i etyczne aspekty ochrony konsumentów na rynku żywności. W dyskusji udział wezmą wybitni przedstawiciele nauki i praktyki:

1. Dr Jolanta Loranc-Borkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2. Dr Aleksandra Nowak-Gruca, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

3. Ryszard Mróz, Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie

4. Krzysztof Podgórski, Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnowie

5. Magdalena Musiał, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

6. Piotr Michaś, Dyrektor Pionu Prawnego Lidl Polska

7. Jarosław Sroczyński, radca prawny, Partner w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński

Oto aktualny progam konferencji:

konferencja konsumencka Kraków_ program_ 1-2.03.2018_final

Podczas konferencji zaprezentują się także młodzi naukowcy w panelach naukowych. Oto program:

konferencja konsumencka Kraków_panele naukowe_1-2.03.2018_final

Serdecznie zapraszamy!