Fanpage Fundacji „Mercatus et Civis” w portalu społecznościowym Facebook

Koledzy, przyjaciele, współpracownicy i fani Fundacji „Mercatus et Civis”!

Miło nam poinformować, że w odpowiedzi na Wasze prośby, Fundacja „Mercatus et Civis” założyła profil na Facebook’u. To znacznie ułatwi naszą komunikację, a jednocześnie będziemy dysponować ważnym medium społecznościowym.

Serdecznie zapraszamy do polubienia naszego profilu i jak największej aktywności.

Obiecujemy, że nasz fanpage będzie otwarty na wszelkie propozycje i aktywność użytkowników.

FB 

Dziękujemy za udział w II Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki!

Szanowni Państwo,

dziękujemy uprzejmie za udział w II Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki pn. „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” zorganizowanym w dniu 18.10.2019r. przez Fundację „Mercatus et Civis” we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Patronat honorowy nad Forum objęli: Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Pan Rafał Gawin. Partnerami Forum są PGE Obrót S.A., GRUPA ENERGA oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Patronat medialny objęły Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.pl, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Biuletyn Rzeczników Konsumentów, Dziennik Warto Wiedzieć i Energetyka Cieplna i Zawodowa.

Dziękujęmy bardzo Patronom i Partnerom! Dziękujemy Komitetowi Naukowemu!

Konferencja stała się forum dyskusji o najważniejszych problemach rynku energii w odniesieniu do szans i zagrożeń dla konsumentów, samorządów i przedsiębiorców. Wzięli w niej udział przedstawiciele środowiska naukowego, przedsiębiorców, administracji publicznej, a także przedstawicieli praktyki prawniczej. Intencją organizatorów konferencji było określenie wspólnej platformy dla branży energetycznej, świata nauki i praktyki prawniczej w celu wypracowywania nowych, lepszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego.

Dziękujemy za kierowane do nas niezwykle miłe słowa składanych gratulacji!

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z II Energetycznego Forum Nauki i Gospodarki
w zakładce Konferencje fundacji.

II Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” 18 października 2019 r.

baner Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki 2019

ORGANIZATORZY

INP PAN logo

logoMetCduże

PATRONAT HONOROWY FORUM

MINISTER ENERGII
Krzysztof Tchórzewski

ME_orzel_PL_pion1 (1)

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Rafał Gawin

URE_logo_poziom_RGB

PARTNERZY FORUM

PGE Obrót SA

Energa SA znak inwersyjny-01

logo2SRK

PATRONAT MEDIALNY

logo_cire_new-21-08-2017.cdr

PWE logo internet

Dziennik Warto Wiedzieć

logo_energetyka

logo BRK

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja „Mercatus et Civis” uprzejmie zapraszają do udziału w II Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki pn. „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii”.

Konferencja odbędzie się w dniu 18 października 2019 r. w Warszawie w siedzibie Polskiej Akademii Nauk – Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, Sala Marii Skłodowskiej – Curie.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji:

II Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki 18.10.2019_program

Patronat honorowy nad Forum objęli: Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Pan Rafał Gawin.  Partnerami Forum są PGE Obrót S.A., GRUPA ENERGA oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Patronat medialny objęły Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.pl, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Biuletyn Rzeczników Konsumentów, Dziennik Warto Wiedzieć i Energetyka Cieplna i Zawodowa.

Obecny rynek energii to rynek wymagający, poszukujący nowych rozwiązań technologicznych,  prawnych i ekonomicznych.  Wyraźna ewolucja winna sprzyjać pozyskaniu czystej i taniej energii, przyjaznej dla samorządów i konsumentów, uwzględniając zasady uczciwej konkurencji.  Nie bez znaczenia jest także bezpieczeństwo energetyczne i finansowe podmiotów korzystających z nowych technologii. Konieczna jest zatem identyfikacja szans i zagrożeń, aby wypracować rozwiązania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego i podmiotów w nim uczestniczących.

Celem konferencji jest omówienie możliwości oraz istotnych problemów związanych z rynkiem energii takich jak: konkurencja na rynku energii i ochrona konsumenta odbiorcy energii,  zasady budowania systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, aspekty prawne wykorzystania nowych technologii, zasady opodatkowania działalności gospodarczej w energetyce, problematyka elektromobilności oraz wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie odpowiedzieć na wyzwania rynku.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu w tym agenda konferencji i warunki uczestnictwa znajdują się w zakładce Konferencje fundacji oraz na stronie konferencji i wydarzeń INP PAN.

REJESTRACJA DO 14 PAŹDZIERNIKA 2019r.
Liczba miejsc ograniczona (zastrzegamy możliwość zamknięcia rejestracji wcześniej).
REJESTRACJA zamknięta.

REJESTRACJA

Serdecznie zapraszamy!

 Pałac_Staszica

Fundacja „Mercatus et Civis” pomaga zdolnej młodzieży!

Fundacja „Mercatus et Civis” otrzymała podziekowania od Dyrekcji i Uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie za wsparcie w zorganizowaniu XXXV Wojewódzkiego Przeglądu Talentów Muzycznych.

Cieszymy się  z sukcesów! Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć!

Jednocześnie przypominamy, że Fundacja „Mercatus et Civis” wraz z Fundacją „Wielkie Serce dla Dzieci” przygotowała projekt pomocowy Organizowanie i prowadzenie domowej opieki dla osób niesamodzielnych. Prosimy o włączenie się do tego projektu i przekazanie dotacji na rzecz tej inicjatywy lub jej wsparcie w inny możliwy sposób.

 Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Darczyńcy

Mercatus et Civis jest patronem honorowym VII edycji Cashless Congress!

Fundacja „Mercatus et Civis” obok m.in. Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego oraz Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych objęła patronatem honorowym VII edycję Cashless Congress, który odbędzie się 19 i 20 marca 2019 roku w Warszawie.

Cashless Congress łączy środowiska nauki, biznesu i administracji publicznej, poprzez wymianę poglądów na tematy interesujące dla branży – dotyczące zmian prawnych, nowych trendów produktowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, aktywności na rzecz płatności bezgotówkowych. W czasie najbliższej edycji Kongresu będziemy rozmawiać o roli konsumentów, o płatnościach mobilnych i procesach zachodzących w branży płatniczej.

Jarosław Król – prezes zarządu Fundacji „Mercatus et Civis” jest członkiem Rady Programowej kongresu.

Krzysztof Podgórski – Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Wiceprzewodniczący Rady Fundacji „Mercatus et Civis” został zaproszony do udziału w panelu „Konsument katalizatorem zmian rynku płatności bezgotówkowych – wybór nowoczesnych instrumentów, wpływ na infrastrukturę i znaczenie gotówki w płatnościach”. Moderatorem panelu jest Pani prof. dr hab. Janina Harasim – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, a pozostałymi panelistami są:
Adam Tochmański – Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski,
Agnieszka Wachnicka – Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego,
Wojtek Herra – psycholog.

Przekaż 1% podatku na cele statutowe Fundacji „Mercatus et Civis”!

Szanowni Państwo, Koledzy, Przyjaciele, Współpracownicy i Kontrahenci!

Rozliczając się z podatku dochodowego za 2018 rok uprzejmie zachęcamy do przekazania 1% na cele statutowe Fundacji „Mercatus et Civis”.

Zebrane środki zostaną wydatkowane zgodnie z misją Fundacji.

Od lat „Mercatus et Civis” przeznacza środki finansowe dla potrzebujących osób i instytucji pomagając zgodnie z naszą misją i celami statutowymi.

Jest to dla nas największa duma, że z jednej strony pomagając świadcząc usługi na rzecz rynku i obywateli z drugiej strony przeznaczamy wypracowane środki dla potrzebujących.

W celu przeznaczenia 1% podatku dochodowego na cele statutowe Fundacji w formularzu muszą być wypełnione pola:

  • Numer KRS: 0000 215 720
  • Cel szczegółowy 1% :  NA RZECZ RYNKU I OBYWATELI
    Pomocne będzie także wypełnienie pola „Wyrażam zgodę” : X

PIT 2018 wizytówka_Mercatus et Civis

Szczegółowa instrukcja wypełnienia rozliczenia znajduje się pod linkiem Darczyńcy.

VI Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia Rzeczników Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów,  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacja „Facultas Iuridica” zapraszają do udziału w VI Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej z okazji 20-lecia Rzeczników Konsumentów „DOCHODZENIE ROSZCZEŃ KONSUMENCKICH W PRAKTYCE. NOWY ŁAD DLA KONSUMENTÓW”.

Konferencja odbędzie się w dniach 28 lutego – 1 marca 2019 r.

Konferencja została objęta patronatem m.in. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Miejsce: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11B, Aula nr 7, Katowice (pierwszy dzień)
Hotel Arena w Tychach, ul. Gen. de Gaulle`a 8, sala konferencyjna (drugi dzień)

zaproszenie VI MKKN Katowice

Konferencja jest poświęcona dochodzeniu roszczeń konsumenckich zarówno w postępowaniu polubownym jak i sądowym a także roli powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w systemie dochodzenia roszczeń. Nadto zostaną omówione kwestie związane z nowym ładem dla konsumentów, który w kwietniu 2018 r. przedstawiła Komisja Europejska. Celem nowego ładu jest zapewnienie, aby wszyscy europejscy konsumenci mogli w pełni korzystać z praw należnych im na mocy unijnego prawodawstwa. Nowy ład dla konsumentów umożliwi uprawnionym do tego organom wszczynanie powództw przedstawicielskich w imieniu konsumentów oraz wyposaży organy ochrony konsumentów w państwach członkowskich w większe uprawnienia do nakładania kar. Konsumenci objęci zostaną ochroną także w sieci, a praktyki związane z podwójną jakością, wprowadzające konsumentów w błąd, zostaną jednoznacznie zakazane. Podczas konferencji zostaną poruszone także problemy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich związane ze skutecznością tego typu postępowań oraz uczestnicy podejmą dyskusję na temat związany z postępowaniem sądowym, a w szczególności na temat dostępności sądów dla konsumentów i pomocy udzielanej przez organy publiczne. 20 lat istnienia instytucji powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów jest także okazją do dyskusji nad rolą jaką pełnią rzecznicy w dochodzeniu roszczeń i potrzebą wprowadzenia ewentualnych zmian, także w kontekście nowego ładu dla konsumentów.

Celem konferencji jest omówienie istotnych problemów w zakresie ochrony konsumentów oraz wskazania teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie tę ochronę podnieść, a także zainicjowanie współpracy różnych środowisk na rzecz ochrony interesów konsumentów, tj. świata nauki, biznesu i praktyki.

To już kolejna edycja konferencji stanowiącej jedno z najważniejszych wydarzeń konsumenckich w roku!

Fundacja „Mercatus et Civis” jest partnerem tego ważnego wydarzenia.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z programem konferencji. Jarosław Król Prezes Zarządu Fundacji „Mercatus et Civis” będzie moderował panel pt. „Rola powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów w systemie dochodzenia roszczeń.”