Konferencje fundacji


Fundacja Mercatus et Civis
jest organizatorem konferencji

„Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”

uwrlogo2SRKlogometcduze

* * *

P A T R O N AT

rf_logo

logo-pl

* * *

P A R T N E R Z Y

logoKPF    logo rgb           ERIF_2016Logo_ZBP_01_(jpg)_080724               Logo - NZB - Poziome z www - (jpg, RGB, 1920x960) - 150224 GK   CPB - LOGO     PZIP   LOGO-CARS-i-WZUW 1

* * *

P A T R O N A T   M E D I A L N Y

red logo czerwone    CH BECK LOGO

Logo Euro Prawo   Forsal---www    Cedewu LOGO duży

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. 

„Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych.
Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”

organizowanej w dniu 20 kwietnia 2018r. przez  Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN” i Naukowe Koło Ekonomistów przy współpracy Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem konferencji jest zaprezentowanie z różnych perspektyw i punktów widzenia, tj. nauk prawnych i ekonomicznych, doktryny, jak i praktyki rynkowej oraz organów i instytucji publicznych zapewniających ochronę klientom na rynku finansowym, istotnego problemu jakim jest odpłatność za świadczone przez instytucje finansowe usługi.

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:
-Charakter i rodzaje wynagrodzeń instytucji finansowych za świadczone przez nie usługi
-Obowiązki informacyjne instytucji finansowych wobec klientów w odniesieniu do odpłatności za świadczone usługi
-Problem kalkulowania wysokości wynagrodzenia instytucji finansowych za świadczone usługi, adekwatność i odpowiedniość pobieranych opłat i prowizji do ponoszonych kosztów
-Ograniczenia (nakazy, zakazy) dotyczące dopuszczalności pobierania i wysokości wynagrodzenia za usługi finansowe
– Wpływ prawa konsumenckiego i uprawnień konsumenckich na wynagrodzenie instytucji finansowych
-Wynagrodzenie instytucji finansowych a regulacje dotyczące zasad świadczenia usług finansowych
-Nieuczciwe praktyki rynkowe i problem misselingu na tle odpłatności za usługi finansowe -Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym w odniesieniu do problemu odpłatności za usługi finansowe
-Prywatnoprawna ochrona klienta na rynku finansowym w odniesieniu do problemu odpłatności za usługi finansowe.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja do dnia 17 kwietnia 2018r. i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora.

Opłata konferencyjna (zawierająca cenę z VAT) w zależności od wyboru opcji jest zróżnicowana i wynosi:

  • opłata standardowa 100 zł
  • opłata dla studentów i doktorantów (spoza Wydziału Prawa, Administracji
    i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) 50 zł
  • opłata dla przedstawicieli świata biznesu 250 zł

Udział pracowników, studentów i doktorantów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego jest nieodpłatny pod warunkiem zarejstrowania się w terminie.
W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, publikację, bufet kawowy i obiad podczas obrad. Opłata konferencyjna nie obejmuje natomiast kosztów związanych z noclegiem oraz dojazdem na konferencję.

Opłatę konferencyjną należy przelać do dnia 17 kwietnia 2018r. na konto
(z dopiskiem w tytule: „Konferencja we Wrocławiu 2018, nazwisko uczestnika”):
mbank 46 1140 2004 0000 3102 7645 5500
FUNDACJA „MERCATUS ET CIVIS”
UL. PIŁSUDSKIEGO 28A, 33-100 TARNÓW

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji następuje poprzez rejestrację i na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem poniżej (należy kliknąć w słowo REJESTRACJA poniżej):

 

R E J E S T R A C J A

 

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o niezwlekanie z rejestracją do ostatniej chwili!

Zgłoszenia udziału w Konferencji:
- w przypadku chęci wygłoszenia referatu – wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz przesłanie na adres tytułu referatu wraz z afiliacją oraz abstraktem do dnia 8 kwietnia 2018r. na adres: magdalena.paleczna@uwr.edu.pl
Dodatkowo referaty doktorantów powinny być zaopiniowane przez opiekuna naukowego.
– w pozostałych przypadkach – wypełnienie formularza rejestracyjnego do dnia 13 kwietnia 2018 r.
Nadesłanie referatów w formie pisemnej do opublikowania powinno nastąpić z zachowaniem wymogów redakcyjnych w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2018 r.

Konferencja odbędzie się w sali im. Witolda Świdy 2D w budynku D
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
przy ul. Uniwersyteckiej 7, 50-145 Wrocław

Mapa – Uniwersytecka 7 / budynek D 

Poniżej informacje dotyczące dojazdu:
Komunikacja miejska:
Z DWORCA GŁÓWNEGO PKP:
LINIE TRAMWAJOWE 8,9 i 11 NA PRZYSTANEK HALA TARGOWA
(4 minuty do Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr)Z DWORCA PKS:
AUTOBUS K, TRAMWAJ 15 NA PRZYSTANEK RYNEK
(7 minut do Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr)
Taksówki:
WICAR TAXI 725717717 
EKO TAXI 713828282 
TAXI PLUS 601711058 
RYBA TAXI 713067067 
DOMINO TAXI 601999625
ECOCAR TAXI 123456789

Program konferencji ze wskazaniem szczegółowej problematyki w poszczególnych panelach zostanie opracowany na podstawie zgłoszonych tytułów referatów i uczestnictwa w panelach dyskusyjnych najpóźniej do 13 kwietnia 2018 r.

program OKN Koszty usług finansowych 20.04.2018_final

Obrady zostaną podzielone na sesje – panele tradycyjne – z prezentacją referatów głównie przez pracowników naukowych oraz na panele dyskusyjne, z udziałem głównie przedstawicieli praktyki, w ramach których poruszane będą istotne problemy mieszczące się we wskazanych obszarach tematycznych dotyczących szeroko rozumianej i ujmowanej z różnych perspektyw odpłatności za usługi finansowe.

Podczas konferencji, oprócz referatów i paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów i praktyków, organizatorzy przewidują sesje dla młodych naukowców, gdzie prezentowane będą m.in. referaty doktorantów i studentów.

Abstrakty referatów winny być złożone najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2018r.
Zostaną one poddane ocenie przez organizatorów a informacja przekazana zostanie zainteresowanym do dnia 14 kwietnia 2018 r.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyznaczenia referatów, które nie zostaną wygłoszone w trakcie Konferencji, ale będą przyjęte do publikacji. Zakwalifikowanereferaty do wygłoszenia podczas konferencji lub tylko do publikacji będą musiały być przesłane najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018r.
Uprzejmie informujemy, że referaty będą recenzowane przed ich publikacją.

Referaty, których objętość nie może przekraczać 12 stron maszynopisu (uwzględniając ewentualne wykresy i tabele), należy przygotować czcionką TNR 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, przypisy TNR 10 pkt, interlinia 1,0 wiersza, zgodnie z określonymi wymogami.

Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe KONFERENCJA 20.04.2018r.

Ramowy program konferencji:

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 20 KWIETNIA 2018 (1)

Hotele i hostele w okolicy:

Hotele i hostele w okolicy WPAiE 20.04.2018 załącznik nr 1

Wymogi redakcyjne do publikacji

WYMOGI REDAKCYJNE DO PUBLIKACJI POKONFERENCYJNEJ WROCŁAW 20.04.2018

Rada Naukowa Konferencji:
Prof. dr hab. Ewa Bagińska, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Eugenia Fojcik- Mastalska, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Bogusława Gnela, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. UŁ, dr hab. Lesław Góral, Uniwersytet  Łódzki
Prof. UŚ, dr. hab. Monika Jagielska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr. hab. Jan Monkiewicz, Politechnika Warszawska
Prof. UAM, dr hab. Tomasz Nieborak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Dorota Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. UwB, dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Wiesława Przybylska – Kapuścińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, Uniwersytet Warszawski

Komitet Organizacyjny Konferencji
Przewodniczący: dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Instytut Nauk Ekonomicznych, Opiekun SKN RF „REK-FIN”
dr Magdalena Homa, Instytut Nauk Ekonomicznych, Opiekun NKE
mgr Elżbieta Sługocka – Krupa, Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów
mgr Jarosław Król, Prezes Zarządu Fundacji Mercatus et Civis
mgr Krzysztof Podgórski, Stowarzyszenie Konsumentów Rzeczników Konsumentów
mgr Magdalena Paleczna, Instytut Nauk Ekonomicznych
Marcelina Znamirowska, Prezes Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego
„REK-FIN”

Wszelkie odpowiedzi na dodatkowe Państwa pytania udzielają:
dr hab. Edyta Rutkowska – Tomaszewska
(e-mail: edyta.rutkowska-tomaszewska@uwr.edu.pl, tel.: 609-822-778)
mgr Jarosław Król
(e-mail: j.krol@mercatusetcivis.pl, tel.: 601-913-417)
mgr Magdalena Paleczna
(e-mail: magdalena.paleczna@uwr.edu.pl, tel.: 795-579-099)

Zapraszamy do udziału!

baner Konferencja Koszty usług finansowych_UWr 20.04.2018_Mercatus et Civis

  Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić