Zarząd Fundacji

Mercatus et Civis

Krzysztof Podgórski
Prezes Zarządu

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1992-1997). Od 1999 r. zajmuje się nieprzerwanie ochroną praw i interesów konsumentów. W latach 1999-2020 Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnowie. W latach 2007-2020 członek Rady Krajowej Rzeczników Konsumentów przy Prezesie UOKiK. Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów. Wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Zarządzie Województwa Małopolskiego. Mediator.

Ukończył aplikację administracyjną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (1998 r.). Studia podyplomowe z zakresu prawa konkurencji i ochrony konsumentów (Uniwersytet Jagielloński, 2000 r.) oraz z zakresu Prawa Europejskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2004 r.). Uczęszczał do szkoły letniej w Bawarskiej Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Hof w Niemczech, szkoląc się z zakresu administracji publicznej i zarządzania (2003 r.). Ukończył II-semestralne seminarium: Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym, którego organizatorem było Biuro Informacji Rady Europy, a zakończone wyjazdem studyjnym do siedziby Rady Europy i Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu/Francja (2005 r.).

Autor komentarzy eksperckich, artykułów i komentarzy w prasie codziennej, a także autor artykułów naukowych i współredaktor publikacji naukowych z zakresu ochrony konsumentów. Uczestniczył łącznie w ok. 250 konferencjach, warsztatach, szkoleniach, webinariach, kursach, itp., m. in. z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (zarówno jako uczestnik, ale także jako prelegent).

Specjalizuje się w prawie konsumenckim, interesuje się w również zagadnieniami z zakresu ochrony konkurencji i obrotu  gospodarczego. Posiada doświadczenie procesowe.

 

Publikacje

Artykuły o charakterze naukowym
 • Rzecznik Konsumentów w świetle zmian systemowych, Biuletyn Forum Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumentów, Związek Powiatów Polskich, Warszawa 2001, ss. 25-35.
 • Dziecko – konsument szczególny, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Rok I, Nr 1, 2009 r., Wyd. SRzK (wydanie elektroniczne),2
 • Wprowadzanie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych, Informator Rzeczników Konsumentów, Rok I, Nr 2, 2010 r., Wyd. SRzK (wydanie elektroniczne), 15-17.
 • Pojęcie konsumenta w przepisach prawa polskiego, Informator Rzeczników Konsumentów, Rok II, Nr 3, 2011 r., Wyd. SRzK (wydanie elektroniczne), s 4-13;
 • Konsekwencje prawne niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w świetle art. 8 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Biuletyn Rzeczników Konsumentów, Nr 1, 2011 r., SRzK i UOKiK (wydanie elektroniczne), ss. 9-16;
 • Leasing konsumencki – uwagi ogólne, Biuletyn Rzeczników Konsumentów, Nr 2, 2011 r., SRzK i UOKiK (wydanie elektroniczne), ss. 12-14.
 • Prawa konsumenta i ich rola w obrocie gospodarczym z udziałem konsumentów, Biuletyn Rzeczników Konsumentów, Nr 1, 2012 r., SRzK i UOKiK (wydanie elektroniczne), ss. 15-24;
 • Właściwość miejscowa rzecznika konsumentów, Biuletyn Rzeczników Konsumentów, Nr 2, 2012 r., SRzK i UOKiK (wydanie elektroniczne), ss. 12-18;
 • Zachowania konsumenckie, a sztuczki marketingowe, Biuletyn Rzeczników Konsumentów, Nr 2, 2013 r., SRzK i UOKiK (wydanie elektroniczne), ss. 11-15;
 • Zawezwanie do próby ugodowej w działalności rzecznika konsumentów, Biuletyn Rzeczników Konsumentów, Nr 4, 2014 r., SRzK i UOKiK (wydanie elektroniczne), ss. 22-28.
Inne prace niesamoistne wydawniczo
 • Samorządowa edukacja konsumencka – teoria i praktyka, [w]: Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki, red. nauk. A. Lewicka-Strzałecka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2006, ss. 207-220.
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw konsumentów, [w]: Wzmocnienie roli obywateli. Polityka Unii Europejskiej dotycząca ochrony konsumentów, pod red. M. B. Król, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 103-113.
 • Rola i znaczenie mediacji w sprawach konsumenckich, [w] Przyszłość mediacji w Polskim systemie prawa, red. Ks. T. Rakoczy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 155-186.
 • Rola rzecznika konsumentów w systemie ochrony prawnej, [w]: Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, red. M. Ganczar, E. Sługocka-Krupa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 45-61.
 • Zasada dyskrecjonalności w działalności rzecznika konsumentów, [w:] Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorców. Zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Dębiński, R. Pelewicz, T. Rakoczy, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2015, ss. 216-229;
 • Wybrane zagadnienia prawne w zakresie obrotu gospodarczego z udziałem konsumentów z niepełnosprawnością [w:] Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe, red. M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, R. Biskup, Beck 2016, ss. 51-65;
 • Prawo do spokojnego wypoczynku (urlopu) – zagadnienia wybrane, [w:] Ochrona konsumenta na rynku usług, M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, Beck 2016 [publikacja pokonferencyjna III Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej w Katowicach [w opracowaniu redakcyjnym];
 • Leasing konsumencki – wybrane zagadnienia [w: publikacji pokonferencyjnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo i ochrona klienta na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy” – organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – w opracowaniu redakcyjnym].
Współredaktor następujących pozycji

1. Biuletynu Rzeczników Konsumentów, SRzK (wydanie elektroniczne), wpisany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie, Wydział I Cywilny, postanowieniem z dnia 24.08.2011 r., sygn.. akt. NS Rej Pro 10/11, do rejestru dzienników i czasopism pod nr 200;
2. Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe, red. M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, R. Biskup, Beck 2016;
3.Ochrona konsumenta na rynku usług, M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, Beck 2016 [w opracowaniu redakcyjnym].

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić