Zapraszamy do udziału w Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki! Warszawa, Uczelnia Łazarskiego, 21-22 stycznia 2016 r.

Konferencja organizowana jest przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz Fundację „Mercatus et Civis”, a odbędzie się w dniach 21-22 stycznia 2016 r. w siedzibie Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43.

Zaproszenie do udziału w konferencji kierowane jest do przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorców, administracji publicznej, a także przedstawicieli praktyki prawniczej. Intencją organizatorów konferencji jest określenie wspólnej platformy dla branży energetycznej, świata nauki i praktyki prawniczej w celu wypracowywania nowych, lepszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego.

Szczegółowe informacje o konferencji i o warunkach udziału znajdą Państwo w zakładce Konferencje fundacji.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres: forumenergetyczne2016@mercatusetcivis.pl do dnia 20 października 2015r.

Liczymy na Państwa udział i spotkanie w Warszawie!