VI Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia Rzeczników Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów,  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacja „Facultas Iuridica” zapraszają do udziału w VI Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej z okazji 20-lecia Rzeczników Konsumentów „DOCHODZENIE ROSZCZEŃ KONSUMENCKICH W PRAKTYCE. NOWY ŁAD DLA KONSUMENTÓW”.

Konferencja odbędzie się w dniach 28 lutego – 1 marca 2019 r.

Konferencja została objęta patronatem m.in. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Miejsce: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11B, Aula nr 7, Katowice (pierwszy dzień)
Hotel Arena w Tychach, ul. Gen. de Gaulle`a 8, sala konferencyjna (drugi dzień)

zaproszenie VI MKKN Katowice

Konferencja jest poświęcona dochodzeniu roszczeń konsumenckich zarówno w postępowaniu polubownym jak i sądowym a także roli powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w systemie dochodzenia roszczeń. Nadto zostaną omówione kwestie związane z nowym ładem dla konsumentów, który w kwietniu 2018 r. przedstawiła Komisja Europejska. Celem nowego ładu jest zapewnienie, aby wszyscy europejscy konsumenci mogli w pełni korzystać z praw należnych im na mocy unijnego prawodawstwa. Nowy ład dla konsumentów umożliwi uprawnionym do tego organom wszczynanie powództw przedstawicielskich w imieniu konsumentów oraz wyposaży organy ochrony konsumentów w państwach członkowskich w większe uprawnienia do nakładania kar. Konsumenci objęci zostaną ochroną także w sieci, a praktyki związane z podwójną jakością, wprowadzające konsumentów w błąd, zostaną jednoznacznie zakazane. Podczas konferencji zostaną poruszone także problemy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich związane ze skutecznością tego typu postępowań oraz uczestnicy podejmą dyskusję na temat związany z postępowaniem sądowym, a w szczególności na temat dostępności sądów dla konsumentów i pomocy udzielanej przez organy publiczne. 20 lat istnienia instytucji powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów jest także okazją do dyskusji nad rolą jaką pełnią rzecznicy w dochodzeniu roszczeń i potrzebą wprowadzenia ewentualnych zmian, także w kontekście nowego ładu dla konsumentów.

Celem konferencji jest omówienie istotnych problemów w zakresie ochrony konsumentów oraz wskazania teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie tę ochronę podnieść, a także zainicjowanie współpracy różnych środowisk na rzecz ochrony interesów konsumentów, tj. świata nauki, biznesu i praktyki.

To już kolejna edycja konferencji stanowiącej jedno z najważniejszych wydarzeń konsumenckich w roku!

Fundacja „Mercatus et Civis” jest partnerem tego ważnego wydarzenia.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z programem konferencji. Jarosław Król Prezes Zarządu Fundacji „Mercatus et Civis” będzie moderował panel pt. „Rola powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów w systemie dochodzenia roszczeń.”