Szkolenia zindywidualizowane na podstawie oceny konkretnych potrzeb

Po przeprawodzonym przez nas audycie, analizie procedur postępowania z klientami czy oceny potencjalnych zarzutów ze strony regulatorów rynkowych zaproponujemy Państwu szkolenie zindywidualizowane dla konkretnych potrzeb.

Z drugiej strony jeżeli Państwo zidentyfikowaliscie konkretny problem, któremu należy zaradzić, przygotujemy szkolenie jako właściwe remedium.