Szkolenia z etyki biznesu dla członków organów władz spółek

W działalności Fundacji „Mercatus et Civis” pomagamy Państwu w przestrzeganiu obowiązującego prawa. Niemniej ważne są też aspekty etyczne działalności gospodarczej. Jak opracować kodeks dobrych praktyk rynkowych, jak egzekwować od pracowników etyczne zachowania przy sprzedaży Państwa produktów, jak postępować aby zachowanie firmy było zgodne z dobrymi obyczajami?

To tylko niektóre pytania na które pomożemy Państwu odpowiedzieć.