Edukacja i szkolenia

Intensywny trening przed maturą z matematyki
rok szkolny 2015/16

Celem treningu jest przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do matury z matematyki w maju 2016 r. Tematyka zajęć zgodna z obowiązującą podstawą programową, uwzględniająca specyfikę egzaminu maturalnego.

Termin: zajęcia będą odbywać się w soboty w okresie 16 I – 9 IV 2016 r.  
w godz. 9.00 – 11.30 (3 x 45 minut + 1 przerwa x15min)
Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych
Miejsce: LUBLIN, ul. Elsnera 5  (ZS nr 5)
Cena:   615,00 zł  brutto za osobę

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20 grudnia 2015 r.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 20 grudnia 2015 r. na adres mailowy:
biuro@mercatusetcivis.pl.

Na siedem dni przed szkoleniem z ramienia Fundacji Mercatus et Civis otrzymacie Państwo potwierdzenie udziału w kursie, bądź informację o jego odwołaniu.

W przypadku potwierdzenia udziału w kursie opłatę należy uiścić na numer konta
72 1020 1169 0000 8102 0218 1915  dnia 5 stycznia 2016 r.
Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas zajęć.

Osoba prowadząca kurs:
Szkolenie prowadzi dr nauk matematycznych. Specjalista z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w przygotowywaniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych do matury oraz konkursów i olimpiad przedmiotowych.

W ramach ceny za szkolenie zapewniamy: materiały, poczęstunek.