Edukacja i szkolenia

W ramach realizowanej  przez nas misji oferujemy różnorodne szkolenia zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów.

————————————————————————————————————————-

SEMINARIUM SZKOLENIOWE
„Zgoda pacjenta a odpowiedzialność cywilna lekarza w usługach medycznych”
25 LISTOPADA 2017r., UNIWERSYTET ŚLĄSKI, KATOWICE

logometcduze          logo fundacjaUŚ

W dobie powszechnego, komercyjnego korzystania pacjentów/konsumentów z różnego rodzaju usług medycznych, istotna jest właściwa, pełna i zrozumiała informacja, która pozwoli na podjęcie świadomej decyzji dotyczącej zabiegu. W tym kontekście, szczególnego znaczenia nabiera odpowiednio uzyskana zgoda pacjenta, która ma wpływ na ryzyko związane z odpowiedzialnością lekarza. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką dotyczącą zagrożeń związanych z  wykonywaniem zabiegów leczniczych, w szczególności wynikających z niewłaściwego  sposobu informowania pacjenta/konsumenta.

Organizatorami seminarium dla lekarzy i managerów ośrodków medycznych są Fundacja „Mercatus et Civis” i Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Juridica”. Szkolenie poprowadzą prawnicy praktycy, specjaliści w  zakresie prawa medycznego i ochrony konsumentów.

Miejsce: Uniwersytet Śląski ul.  Bankowa 11b, 40-007 Katowice, sala nr 1.4
Termin i godziny: 25 listopada 2017 r., w  godz. od 930 do 1700
Forma: seminarium szkoleniowe
Koszt: 500 zł netto plus VAT (615 zł brutto – cena obejmuje: szkolenie, catering w tym także lunch) płatne w terminie do 22 listopada 2017 r. na konto Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” nr: 46 1140 2004 0000 3102 7645 5500.

Formularze zgłoszeniowe prosimy kierować do dnia 17 listopada 2017 r. na adres email: biuro@mercatusetcivis.pl. Dodatkowe informacje pod nr tel.: 601-913-417

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_seminarium szkoleniowe_25.11.2017r._WPiA UŚ

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian. Liczba miejsc ograniczona. Szkolenie może nie zostać przeprowadzone w przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń o czym organizatorzy poinformują do dnia 22 listopada 2017 r.

Tematyka seminarium szkoleniowego

„Zgoda pacjenta a odpowiedzialność cywilna (lekarza)
w usługach medycznych ”:

 1. Pacjent/konsument jako podmiot ochrony prawnej w usługach medycznych.
 2. Obowiązki informacyjne wobec konsumenta – zasady ogólne.
 3. Nieuczciwa praktyka rynkowa w usługach medycznych.
 4. Obowiązek poinformowania pacjenta o ryzyku i skutkach zabiegu medycznego.
 5. Obowiązek informacji wobec innych osób.
 6. Obowiązek informacji w razie odmowy przez pacjenta poddania się leczeniu.
 7. Ryzyko szczególne.
 8. Zgoda pacjenta na zabieg:- Przedmiot i skutki zgody
  – Forma zgody
  – Zgoda zastępcza
  – Zezwolenie (zgoda) sądu opiekuńczego na udzielenie świadczenia zdrowotnego małoletniemu pacjentowi (art. 32 i 34 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 9.  Odpowiedzialność prawna lekarza:
  – Działanie bez zgody pacjenta
  – Przekroczenie zakresu zgody pacjenta 

   

  Harmonogram szkolenia.

  9 -930 -rejestracja

  930 -1130- szkolenie

  1130-1145-przerwa

  1145-1345-szkolenie

  1345-1430-obiad

  1430-1630- szkolenie

  1630-zakończenie

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność! 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

——————————————————————————————————————

Intensywny trening przed maturą z matematyki
rok szkolny 2015/16

Celem treningu jest przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do matury z matematyki w maju 2016 r. Tematyka zajęć zgodna z obowiązującą podstawą programową, uwzględniająca specyfikę egzaminu maturalnego.

Termin: zajęcia będą odbywać się w soboty w okresie 16 I – 9 IV 2016 r.  
w godz. 9.00 – 11.30 (3 x 45 minut + 1 przerwa x15min)
Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych
Miejsce: LUBLIN, ul. Elsnera 5  (ZS nr 5)
Cena:   615,00 zł  brutto za osobę

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20 grudnia 2015 r.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 20 grudnia 2015 r. na adres mailowy:
biuro@mercatusetcivis.pl.

Na siedem dni przed szkoleniem z ramienia Fundacji Mercatus et Civis otrzymacie Państwo potwierdzenie udziału w kursie, bądź informację o jego odwołaniu.

W przypadku potwierdzenia udziału w kursie opłatę należy uiścić na numer konta
72 1020 1169 0000 8102 0218 1915  dnia 5 stycznia 2016 r.
Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas zajęć.

Osoba prowadząca kurs:
Szkolenie prowadzi dr nauk matematycznych. Specjalista z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w przygotowywaniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych do matury oraz konkursów i olimpiad przedmiotowych.

W ramach ceny za szkolenie zapewniamy: materiały, poczęstunek.