Spotkanie Jarosława Króla – Prezesa Zarządu Fundacji „Mercatus et Civis” z członkami Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

12 października 2017 roku odbyło się spotkanie Jarosława Króla – Prezesa Zarządu Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” z przedstawicielami przedsiębiorców zrzeszonych w Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych zrzesza większość rynku internetowych pożyczek pozabankowych w Polsce. Członkami Związku są firmy, które stosują i promują najwyższe standardy biznesowe i etyczne i którym zależy na zmianie postrzegania branży pożyczek pozabankowych na rynku. Domeną firm zrzeszonych w Związku jest udzielanie szybkich, krótkoterminowych pożyczek pozabankowych przez Internet.

Misją Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” jest wspieranie reguł funkcjonowania uczciwego rynku ze świadomymi uczestnikami gry rynkowej znającymi zarówno swoje prawa jak i obowiązki, ich edukacja, konieczna pomoc, a także wspieranie potrzebujących obywateli funkcjonujcych w sferze gospodarczej i społecznej, mogących oczekiwać od władzy publicznej stanowienia przejrzystych i sprawiedliwych regulacji prawnych, powstałych w toku otwartego i sprawnego procesu legislacyjnego.

Podczas spotkania poruszono temat postrzegania branży pożyczkowej przez regulatorów na przestrzeni ostatnich lat, a także zmiany w regulacjach kredytu konsumenckiego i ich wpływ na działalność instytucji pożyczkowych.

Dyskusję moderował Jarosław Ryba – Prezes Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, któremu bardzo dziękujemy za zaproszenie i możliwość przedyskutowania ważnych dla rynku tematów.
Spotkanie Mercatus et Civis1_PZIP 12.10.2017 Spotkanie Mercatus et Civis2_PZIP 12.10.2017