Rada programowa

Mercatus et Civis

Fundatorzy mogą powołać Radę Programową Fundacji – jako kolegium doradcze i opiniodawcze, składającą się z od 3 do 10 osób będących autorytetami i specjalistami w dziedzinie prawa, ekonomii, zdrowia, nauki, polityki i biznesu.

 

Marcin Trzebiatowski

Przewodniczący Rady Programowej Fundacji

Radca prawny i rzecznik patentowy (Kancelaria R+® Marcin Trzebiatowski Radca i Rzecznik Patentowy), doktor habilitowany, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, biegły sądowy (w dziedzinie: prawo własności przemysłowej), autor wielu publikacji z zakresu krajowego i obcego prawa działalności gospodarczej, spółek, umów handlowych, konkurencji i reklamy, własności przemysłowej, zwłaszcza znaków towarowych, oraz prawa autorskiego, konsumenckiego, ogólnego prawa cywilnego i administracyjnego prawa procesowego, jak też prawa podatkowego.

 

Autor wielu publikacji.

Książki i opracowania zbiorowe:  Spółka z o.o. w organizacji, Lublin 2000; Spółka z o.o. w organizacji w Europie Zachodniej, Warszawa 2001; Spółka z o.o. w organizacji w praktyce notarialnej, Warszawa 2001; Wspólne prawo z rejestracji znaku towarowego (na tle konwencji paryskiej), w: Problemy prawa własności intelektualnej (red. J. Barta), Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, z. 83, Kraków 2003; Miejsce posiedzeń organów spółek kapitałowych, z uwzględnieniem zasad prawa unijnego, Warszawa 2004; Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim i międzynarodowym, w: Problemy prawa znaków towarowych (red. J. Barta), Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 86, Kraków 2004; Używacz uprzedni znaku towarowego (prawo polskie na tle prawnoporównawczym), w: Problemy prawa znaków towarowych (red. J. Barta), Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 86, Kraków 2004; Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2007; Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami (red. R. Skubisz), Warszawa 2008 (Rozdział IV. Używanie znaku towarowego, w tym tłumaczenie i komentarz do wyroku 15 w sprawie C-2/00 Hölterhoff [s. 248-264] oraz komentarz do wyroku 16 w sprawie C-371/02 Bostongurka [s. 271-280] i komentarz do postanowienia 17 w sprawie C-259/02 La Mer [s. 291-302]); Mieczysław Honzatko, w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (red. A. Dębiński, W.Sz. Staszewski, M. Wójcik), Lublin 2008 [s. 185-195]; Orzecznictwo wspólnotowe i krajowe w sprawie obowiązku używania znaku towarowego, Warszawa 2010 (wyd. Polskiej Izby Rzeczników Patentowych); Obligatory trade mark use and case-law (Community and Polish case-law studies), Lublin 2010; Udzielenie prawa na znak towarowy a zakres działalności zgłaszającego/uprawnionego – czyli o skutkach traktatu singapurskiego, w: Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga Jubileuszowa ku czci profesora Józefa Okolskiego (red. M. Modrzejewska), Warszawa 2010; Ochrona własności intelektualnej, w: Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce (red. P. Kawalec, A. Błachuta), Lublin 2011 [s. 320-346]; Wynalazek patentowalny, w: Podstawy naukoznawstwa, Tom 1 (red. P. Kawalec, P. Lipski, R. Wodzisz), Lublin 2011 [s. 327-339]; System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej (red. tomu R. Skubisz), Warszawa 2012 (współautor, Rozdział XXXII: Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej [współautor, s. 359-421]; Rozdział XXXIV: Uprawniony do znaku towarowego [s. 495-517]; Rozdział XXXIX: Prawo ochronne na znak towarowy [s. 765-810]; Rozdział XL: Wspólne prawo ochronne na znak towarowy [s. 811-856] i Rozdział XLI: Obowiązek używania znaku towarowego [s. 857-908]); Znak towarowy nielojalnego agenta (ocena orzecznictwa sądów administracyjnych), w: Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego (red. K. Klafkowska-Waśniowska, M. Mataczyński, R. Sikorski, M. Sokołowski), Warszawa 2012 [współautor, s. 355-384];  Pominięcie cudzego dorobku naukowego jako naruszenie dóbr osobistych, czyli o wartościach w nauce, w: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa (red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik), Lublin 2013 [s. 841-854]; O tempora! O mores! Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami. Analiza empiryczna na tle prawa konkurencji, w: Reddite ergo quae sunt Caesare Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej (red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak), Lublin 2014 [s. 863-878]; Metody nauczania typu „e-learning” a prawo autorskie – zagadnienia podstawowe, w: Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego (red. W. Lis, G. Tylec), Lublin 2015 [s. 131-161]; Sprzedaż łączona energii elektrycznej a prawa konsumenta – wybrane zagadnienia z praktyki usług telekomunikacyjnych w: Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe (red. M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgóski, R. Biskup), Warszawa 2016 [s. 69-90]

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić