Postępowania antymonopolowe i konsumenckie przed Prezesem UOKiK

Jeżeli otrzymaliście Państwo pytania w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo otrzymaliście postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję lub praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Fundacją „Mercatus et Civis”.