Pomoc w kontaktach z instytucjami administracji publicznej

Oferujemy Państwa firmie pomoc z kontaktach z instytucjami administracji publicznej np. z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy z Rzecznikiem Finansowym. Pomożemy przygotować odpowiedź na zapytania i wezwania urzędów. Opracujemy możliwe scenariusze postępowania w toku postępowań. Zasugerujemy najlepsze rozwiązania problemu.