Opinie

Przygotujemy dla Państwa opinię dotyczącą obowiązującego stanu prawnego ale także co do pojektowanych przepisów prawa. Specjalizujemy także się w opiniach dotyczących działań regulatorów rynkowych w tym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nasz zespół może też przeanalizować określone zagadnienie w aspekcie ekonomicznym czy marketingowym.