Naszym zdaniem

„Mercatus et Civis” to zespół ekspertów z zakresu prawa gospodarczego w tym w szczególności prawa konsumenckiego i ochrony konkurencji. Misją fundacji jest wspieranie reguł funkcjonowania uczciwego rynku ze świadomymi uczestnikami gry rynkowej znającymi zarówno swoje prawa jak i obowiązki, ich edukacja, konieczna pomoc, a także wspieranie potrzebujących obywateli funkcjonujących w sferze gospodarczej i społecznej, mogących oczekiwać od władzy publicznej stanowienia przejrzystych i sprawiedliwych regulacji prawnych, powstałych w toku otwartego i sprawnego procesu legislacyjnego.

Jeżeli chcesz poznać nasze zdanie np. o projekcie aktu prawnego, działaniach regulatorów rynkowych czy orzeczeniach urzędów i sądów skontaktuj się z nami.

Nasza opinia może Ci skutecznie pomóc i uniknąć kłopotów.

Kontakt e-mail: biuro@mercatusetcivis.pl