Mercatus et Civis jest patronem honorowym VII edycji Cashless Congress!

Fundacja „Mercatus et Civis” obok m.in. Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego oraz Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych objęła patronatem honorowym VII edycję Cashless Congress, który odbędzie się 19 i 20 marca 2019 roku w Warszawie.

Cashless Congress łączy środowiska nauki, biznesu i administracji publicznej, poprzez wymianę poglądów na tematy interesujące dla branży – dotyczące zmian prawnych, nowych trendów produktowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, aktywności na rzecz płatności bezgotówkowych. W czasie najbliższej edycji Kongresu będziemy rozmawiać o roli konsumentów, o płatnościach mobilnych i procesach zachodzących w branży płatniczej.

Jarosław Król – prezes zarządu Fundacji „Mercatus et Civis” jest członkiem Rady Programowej kongresu.

Krzysztof Podgórski – Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Wiceprzewodniczący Rady Fundacji „Mercatus et Civis” został zaproszony do udziału w panelu „Konsument katalizatorem zmian rynku płatności bezgotówkowych – wybór nowoczesnych instrumentów, wpływ na infrastrukturę i znaczenie gotówki w płatnościach”. Moderatorem panelu jest Pani prof. dr hab. Janina Harasim – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, a pozostałymi panelistami są:
Adam Tochmański – Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski,
Agnieszka Wachnicka – Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego,
Wojtek Herra – psycholog.