Kontakt

tabliczka-mercatus-et-civis

FUNDACJA „MERCATUS ET CIVIS”

ul. Piłsudskiego 28A, 33-100 TARNÓW

Tel.: (0048) 601-913-417

KRS 0000530574, REGON 360102888, NIP 8733253936
KONTO NR: mbank 46 1140 2004 0000 3102 7645 5500

e-mail: biuro@mercatusetcivis.pl

www.mercatusetcivis.pl

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja "Mercatus et Civis",
2) kontakt: biuro@mercatusetcivis.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne

Skontaktuj się z nami

Imię i Nazwisko (wymagane)

E-mail (wymagany)

Temat

Wiadomość