Agenda konferencji

logo_mercatus logo_kul logo_lazarski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
*******
Uczelnia Łazarskiego
*******
Fundacja „Mercatus et Civis”


Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki

21-22 stycznia 2016r.

Miejsce: Aula 38 parter, wejście sektor C
Uczelnia Łazarskiego
Ul. Świeradowska 43, Warszawa

————————-

PATRONAT HONOROWY
Krzysztof Tchórzewski
MINISTER ENERGII

GŁÓWNY PARTNER ORGANIZACYJNY
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

tn-logo-tauron

PATRONAT MEDIALNY

Kopia logo_cire_www_

PARTNERZY

LOGO_NOVUM   logo_CH-Beck

I dzień

21 stycznia 2016 roku (czwartek)

11.30 – 12.00 Rejestracja uczestników

Prowadzenie konferencji:

 • Prof. zw. dr hab. Artur Kuś, Wydział Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego
 • Dr Małgorzata Ganczar, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Jarosław Król, Prezes Zarządu Fundacji „Mercatus et Civis”

12.00 – 12.15 Powitanie

 • Sędzia Jerzy Stępień, Prorektor Uczelni Łazarskiego
 • Dr Mieczysław Błoński, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego
 • Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

12.15 – 12.45 Wystąpienia zaproszonych gości

 • Andrzej J. Piotrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
 • Dr hab. Andrzej Stanisławek, prof. UM, Senator, Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
 • Konrad Szymański, Sekretarz Stanu ds. Europejskich Ministerstwo Spraw Zagranicznych

12.45 – 14.30 I sesja  – Wspólny rynek energii. Prawne podstawy funkcjonowania

12.45 – 13.00 Prof. zw. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński – Podstawy funkcjonowania wspólnego rynku energetycznego

13.00 – 13.15 Dr hab. Anna Haładyj, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Nowe porozumienie klimatyczne – implikacje dla polskiej polityki energetycznej

13.15 – 14.30
Dyskusja Moderator – Dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego

1.    Prof. zw. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
2.    Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
3.    Prof. zw. dr. hab. Kazimierz Strzyczkowski, Wydział Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego
4.    Adam Janczak, Departament Ekonomiczny UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
5.    Krystian Stanek, Członek Zarządu GDF SUEZ Energia Polska S.A.
6.    Dr Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów, Urząd Regulacji Energetyki
7.   Dr Michał Domagała, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
8.     Dr hab. Anna Haładyj, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

14.30 – 15.30 Lunch

15.30 – 17.30 II sesja - Konkurencja w energetyce. Wciąż wyzwanie czy rzeczywistość rynku energetycznego?

15.30 – 15.45 Dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Innowacyjność jako płaszczyzna konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych w Polsce.

15.45 – 16.00 Mgr Magdalena Vallebona, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk – Cena jako element unijnego rynku energii oraz jego regulacji

16.00 – 16.15 Mgr Marta Olszewska – Staniec, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Rekompensata kosztów osieroconych – dotychczasowe doświadczeni polskich wytwórców

16.15 – 17.30 Dyskusja
Moderator – Dr Michał Domagała, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 1. Dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 2. Mgr Magdalena Vallebona, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk
 3. Dr hab. Mirosław Pawełczyk, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum
 4. Dr hab. Zbigniew Jurczyk, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we Wrocławiu
 5. Dr Marcin Marszałek, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic, Kowalski, Kornasiewicz i Partnerzy
 6. Dr Filip Elżanowski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k.
 7. Mgr Marta Olszewska – Staniec, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

17.30 – 17.45 Podsumowanie I dnia konferencji

 • Prof. zw. dr hab. Artur Kuś, Wydział Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego
 • Dr Michał Domagała, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Jarosław Król, Prezes Zarządu Fundacji „Mercatus et Civis”

18.00 Kolacja

II dzień
22 stycznia 2016 roku (piątek)

9.00 – 9.15 Powitanie – Prof. zw. dr hab. Artur Kuś, Wydział Prawa i Administracji Uczelnia Łazarskiego

9.15 – 11.30 III sesjaOdbiorca energii na rynku. Pozycja konsumenta na rynku energetycznym.

9.15 – 9.30 Dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski – Energochłonność jako wyznacznik preferencyjnej akcyzy dla odbiorcy

9.30 – 9.45 Dr Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański – Postanowienia wyłączające bądź ograniczające  odpowiedzialność odszkodowawczą przedsiębiorcy energetycznego w umowach z konsumentami

9.45 – 10.00 Krzysztof Podgórski, Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnowie – Prawa konsumenta na rynku energetycznym

10.00 – 10.15 Prof. zw. dr hab. Aleksander Lipiński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski – Decyzja w sprawie lokalizacji strategicznej sieci przesyłowej

10.15 – 11.30 Dyskusja
Moderator – Dr Michał Domagała, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 1. Dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Zielonogórski
 2. Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży na Rynku Masowym, Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
 3. Prof. zw. dr hab. Aleksander Lipiński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski
 4. Małgorzata Rothert, Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie
 5. Dr Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański
 6. Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów
 7. Krzysztof Podgórski, Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnowie
 8. Adam Pietras, Dyrektor Biura Prawnego PGE Dystrybucja S.A.

11.30 – 11.45 Przerwa

11.45 – 13.30 IV sesjaNowe technologie w energetyce. System wsparcia odnawialnych źródeł energii.

11.45 – 12.00  Prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawska – Wyzwania dla polskiej energetyki w wyniku transformacji struktury wytwarzania

12.00 – 12.15 Dr Maciej Jabłoński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego –  Prawno-administracyjne aspekty stosowania nowych technologii energetyce

12.15 – 12.30 Dr Piotr Lissoń, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Różnicowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii a kryterium rodzaju instalacji. Rozważania na tle przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii

12.30    – 12.45 Dr Mariusz Szyrski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Energia odnawialna w Polsce – zagadnienia administracyjnoprawne

12.45 –13.00 Dr Kamila Sobieraj Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytetu Lubelski Jana Pawła II – Nowe regulacje w zakresie odnawialnych źródeł energii – czy rokują większą skutecznością wdrażania gospodarki niskoemisyjnej?

13.00 – 13.15 Mgr Magdalena Brodawka, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski – Pomoc państwa na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

13.15 – 13.30 Mgr Róża Szawłowska, Szkoła Główna Handlowa – Wsparcie morskiej energetyki wiatrowej w świetle polskich regulacji

13.30 – 13.45 Przerwa

13.45 – 14.45 IV sesja /ciąg dalszy/ DyskusjaNowe technologie w energetyce. System wsparcia odnawialnych źródeł energii.
Moderator – Dr Piotr Lissoń, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 1. Prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
 2. Dr Maciej Jabłoński, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 3. Dr Mariusz Szyrski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 4. Dr Kamila Sobieraj Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytetu Lubelski Jana Pawła II
 5. Michał Kornasiewicz Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy
 6. Mgr Magdalena Brodawka, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
 7. Mgr Róża Szawłowska, Szkoła Główna Handlowa

14.45 – 15.00 Podsumowanie konferencji

 • Prof. zw. dr hab. Artur Kuś, Wydział Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego
 • Dr Michał Domagała, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Jarosław Król, Prezes Zarządu Fundacji „Mercatus et Civis”

15.00 – 16.00 Lunch