Konferencje fundacji

Szanowni Państwo!

Uprzejmie dziękujemy za udział w II Wschodnim Forum Samorządowo – Gospodarczym, które odbyło się w Tomaszowie Lubelskim w dniach 8-10.06.2016r. Poniżej zamieszczamy fotogalerię z wydarzenia.

Na stronie TVP3 zamieszczony jest reportaż o Forum. Zachęcamy do obejrzenia!

DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0076 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0103

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w II Wschodnim Forum Samorządowo – Gospodarczym, które obędzie się w Tomaszowie Lubelskim w dniach 8-10 czerwca 2016 r., w ramach którego zorganizowana będzie MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA pn.:

„Prawne aspekty współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie Unii Europejskiej”

Obrady w trakcie konferencji poświęcone zostaną następującym zagadnieniom:
Sesja I: Wpływ reguł konkurencji Unii Europejskiej na gospodarkę państw członkowskich
Sesja II: Rozwój sektora przedsiębiorczości w Unii Europejskiej
Sesja III: Zadania administracji samorządowej w zakresie współpracy transgranicznej
Sesja IV: Odnawialne Źródła Energii jako wyzwanie dla sektora samorządu i gospodarki.

Komitet Organizacyjny
Dr hab. Marcin Szewczak
Dr Małgorzata Ganczar
Jarosław Król –Prezes Fundacji „Mercatuset Civis”
Mgr Monika Nocek-Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
Mgr Paulina Jaszczuk–sekretarz konferencji
Mgr Magda Zbrońska-sekretarz konferencji
Miłosława Malinowska

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem II WFSG_8-10.06.2016_komunikat, gdzie znajdą Państwo informacje m.in. o warunkach uczestnictwa.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego formularz_zgloszeniowy_IIWFSG na adres e-mail: wfsg2016@mercatusetcivis.pl

Agenda II Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze_agenda_FINAL

******************************************************************************************

wspolczesne-wyzwania-prawa-energ

Uprzejmie informujemy, że jest już dostępna publikacja pokonferencyjna Energetycznego Forum Nauki i Gospodarki pt. „Współczesne wyzwania prawa energetycznego„. Zachęcamy do zapoznania się z tą pozycją.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki_baner_15kB

Szanowni Państwo!

Dziękując za Państwa udział w Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki 2016, cenną dyskusję i miłe słowa, które do nas skierowano, poniżej zamieszczamy fotogalerię z obrad Forum.

Do zobaczenia podczas kolejnej edycji Forum!

20160121_122117 20160121_122410 20160121_122524 20160121_123530 20160121_122714 20160121_124332 20160121_130918 20160121_131932 20160121_135019 20160121_141234 20160121_144406 20160121_150459 20160121_162504 20160121_172510 20160122_092035 20160122_092129 20160122_094039 20160122_095844 20160122_101343 20160122_105612 20160122_123937 20160122_130409 20160121_16393920160122_135432 20160122_135841(0) 20160122_141250

Zapraszamy także do obejrzenia fotogalerii na stronie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy aktualny komunikat o konferencji organizowanej przez Uczelnię Łazarskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Fundację „Mercatus et Civis” pn. Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki. Prosimy zarezerwować termin 21-22 stycznia 2016 roku. Czekamy na Państwa zgłoszenia najpóźniej do 15 stycznia 2016 roku. Do zobaczenia w siedzibie Uczelni Łazarskiego! Prosimy o zapoznanie się z projektem AGENDY.

logo_mercatus           logo_kul        logo_lazarski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
*******
Uczelnia Łazarskiego
*******
Fundacja „Mercatus et Civis”

PATRONAT
Krzysztof Tchórzewski
MINISTER ENERGII

GŁÓWNY PARTNER ORGANIZACYJNY

tn-logo-tauron

PATRONAT MEDIALNY

Kopia logo_cire_www_

PARTNERZY

LOGO_NOVUM            logo_CH-Beck


Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki

21-22  stycznia 2016r.

Miejsce: Aula 38
Uczelnia Łazarskiego
Ul. Świeradowska 43, Warszawa

Komitet Naukowy:
Prof. zw. dr hab. Artur Kuś, Uczelnia Łazarskiego – Przewodniczący
Prof. zw. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, UJ
Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, UW
Prof. zw. dr hab. Ryszard Skubisz, UMCS
Prof. zw. dr hab. Wiesław Czyżowicz, SGH
Prof. zw. dr hab. Marian Zdyb, UMCS
Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek, KUL
Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski, Uczelnia Łazarskiego
Prof. nadzw. dr hab. Marcin Trzebiatowski, KUL
Prof. nadzw. dr hab. Maciej Rudnicki, KUL
Prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nowak, Akademia Leona Koźmińskiego
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jurczyk, WSB we Wrocławiu
Dr hab. Mirosław Pawełczyk, UŚ

Cel konferencji i obszary tematyczne:

Tworzenie wspólnego rynku energii, mimo znacznych wysiłków Komisji Europejskiej wciąż napotyka na poważne przeszkody identyfikowane w dwóch obszarach tj. politycznym i prawnym. W aspekcie politycznym dotyczą przede wszystkim kwestii wypracowania jednolitych celów polityki energetycznej na poziomie wspólnotowym i krajów członkowskich. W aspekcie prawnym koncentrują się wokół określenia przejrzystych zasad prowadzenia działalności gospodarczej na wewnętrznym rynku energii.

Naturalnym jest więc, że wskazane zagadnienia stają się przedmiotem zainteresowania nie tylko przedsiębiorstw energetycznych którym przyszło funkcjonować w określonej rzeczywistości polityczno-prawnej, ale także nauki prawa w tym szczególnie publicznego prawa gospodarczego. Są to bowiem podmioty skupiające swoją aktywność nie tylko
i wyłącznie na analizie podstaw prawnych funkcjonowania sektora energetycznego ale również na twórczym ich kształtowaniu poprzez ocenę i formułowanie wniosków de lege ferenda.

Potencjalnie więc, przedsiębiorstwa energetyczne jak i szeroko pojęta nauka prawa identyfikują te same cele na rynku energetycznym, niestety jak do tej pory nie idzie to w parze tożsamością podejmowanych przedsięwzięć. Intencją organizatorów konferencji jest więc określenie wspólnej platformy działań przedsiębiorstw energetycznych, uniwersytetów i szkół wyższych, które poprzez swoje jednostki organizacyjne mogły by współdziałać w celu wypracowywania nowych, lepszych rozwiązań prawnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego.

Obszarami, które w przekonaniu organizatorów powinny stanowić przedmiot szczególnego zainteresowania uczestników Forum są zagadnienia związane z konkurencją na wspólnym rynku energii, zasadami budowania systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, opodatkowania działalności gospodarczej w energetyce, aspektów prawnych wykorzystania nowych technologii czy też zasad opodatkowania działalności gospodarczej w energetyce.

Wydaje się wskazane problemy istotne dla przedsiębiorstw energetycznych, a przez to często także współpracujących z nimi kancelarii prawnych staną się przyczynkiem do interesującej dyskusji podczas obrad forum.

Problemy badawcze:

  1. Wspólny rynek energii. Prawne podstawy funkcjonowania.
  2. Konkurencja w energetyce.
  3. Konsument na rynku energii.
  4. System wsparcia odnawialnych źródeł energii.
  5. Nowe technologie w energetyce.
  6. Podatki w energetyce.

Warunki udziału w konferencji:

Udział w konferencji jest płatny i wynosi w zależności od wyboru opcji:
1)    Opłata konferencyjna w wysokości 400,00 zł dla przedstawicieli uczelni wyższych oraz administracji publicznej obejmuje udział w jednym dniu konferencji (do wyboru) tj: materiały konferencyjne, obiad, uroczysta kolacja w pierwszym dniu, opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji.
2)    Opłata konferencyjna w wysokości 550,00 zł dla przedstawicieli uczelni wyższych oraz administracji publicznej obejmuje udział w pełnym programie konferencji tj: materiały konferencyjne, obiady, uroczysta kolacja w pierwszym dniu, opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji.
3)    Opłata konferencyjna w wysokości 600,00 zł dla przedstawicieli świata biznesu obejmuje udział w jednym dniu konferencji (do wyboru) tj: materiały konferencyjne, obiad, uroczysta kolacja w pierwszym dniu, opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji.
4)    Opłata konferencyjna w wysokości 750,00 zł dla przedstawicieli świata biznesu obejmuje udział w pełnym programie konferencji tj: materiały konferencyjne, obiad, uroczysta kolacja w pierwszym dniu, opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji.
5)    Opublikowanie tekstu w recenzowanej monografii bez udziału w konferencji: 250,00 zł.

Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną z dopiskiem w tytule:
„Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki 2016 ”
należy przelać na konto:
FUNDACJA „MERCATUS ET CIVIS”
ul. Piłsudskiego 28A, 33-100 TARNÓW
PKO BP S.A.  72 1020 1169 0000 8102 0218 1915

Ważne terminy:
1)    15 stycznia 2016 r. – zgłoszenie udziału w konferencji (formularz zgłoszeniowy
w załączeniu)  na adres e-mail: forumenergetyczne2016@mercatusetcivis.pl
2)    15 stycznia 2016 r. –  termin dokonania opłaty konferencyjnej;
3)    15 lutego 2016 r. – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów przeznaczonych do publikacji na adres e-mail: mganczar@kul.pl, mdomagala@kul.pl ;
4)    28 lutego 2016 r. – przesłanie Autorom informacji o przyjęciu referatów do publikacji.

Organizatorzy:

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl ;
Wydział Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego, www.lazarski.pl ;
Fundacja Mercatus et Civis, www.mercatusetcivis.pl .

Komitet Organizacyjny:

Prof. zw. dr hab. Artur Kuś, Uczelnia Łazarskiego
Jarosław Król, Prezes Fundacji Mercatus et Civis
Dr Michał Domagała, KUL
Dr Bartosz Opaliński, Uczelnia Łazarskiego
Dr Małgorzata Ganczar, KUL, Wiceprezes Fundacji Mercatus et Civis
Miłosława Malinowska,  KUL – sekretarz
Dominika Sopa, Uczelnia Łazarskiego

Formularz zgłoszeniowy