Konferencje branżowe

Jesteśmy zainteresowani partnerstwem przy organizowanych przez Państwa wydarzeniach, a także współorganizacją. Zwłaszcza w obszarach prawa ochrony konkurencji i konsumentów, ochrony danych osobowych, prawa energetycznego, usług finansowych i wielu innych.

Przykłady naszych działań dostępne są w zakładach Konferencje fundacji i Fundacja jako uczestnik konferencji.