Konferencje fundacji


Fundacja Mercatus et Civis
jest organizatorem konferencji

Zaproszenie do udziału w II Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki pn. „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii”.

Organizatorzy

 


Patronat honorowy forum

MINISTER ENERGII
Krzysztof Tchórzewski

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Rafał Gawin


Partnerzy forum


Patronat medialny

 

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja „Mercatus et Civis” uprzejmie zapraszają do udziału w II Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki pn. „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii”.

Patronat honorowy nad Forum objęli: Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Pan Rafał Gawin.  Partnerami Forum są PGE Obrót S.A., GRUPA ENERGA oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Patronat medialny objęły Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.pl, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Biuletyn Rzeczników Konsumentów, Dziennik Warto Wiedzieć i Energetyka Cieplna i Zawodowa.

Konferencja odbędzie się w dniu 18 października 2019 r. w Warszawie w siedzibie Polskiej Akademii Nauk – Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala Marii Skłodowskiej – Curie.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji:

II Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki 18.10.2019_program

Konferencja powstaje dzięki współpracy Fundacji „Mercatus et Civis” z Instytutem Nauk Prawnych PAN. Instytut Nauk Prawnych PAN jest jedną z najpoważniejszych pod względem znaczenia i potencjału kadrowego placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk w jej dziale nauk społecznych. Misją Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jest prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w zakresie nauk prawnych, służących funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego. Fundacja „Mercatus et Civis” powstała na bazie doświadczeń zespołu osób od lat zajmujących się zawodowo i naukowo problematyką regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania konsumentów i przedsiębiorców na rynku. „Mercatus et Civis” to zespół ekspertów z zakresu prawa gospodarczego w tym w szczególności prawa konsumenckiego i ochrony konkurencji. Misją fundacji jest wspieranie reguł funkcjonowania uczciwego rynku ze świadomymi uczestnikami gry rynkowej znającymi zarówno swoje prawa jak i obowiązki, ich edukacja, konieczna pomoc, a także wspieranie potrzebujących obywateli funkcjonujących w sferze gospodarczej i społecznej.

KOMITET NAUKOWY:
✓ Dr hab. Celina Nowak, Polska Akademia Nauk – Prof. INP PAN – Przewodnicząca
✓ Dr. hab. Michał Domagała, Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wiceprzewodniczący
✓ Prof. zw. dr hab. Anna Walaszek – Pyzioł, Krakowska Akademia
✓ Dr hab. Grzegorz Materna, Polska Akademia Nauk – Prof. INP PAN
✓ Dr hab. Paweł Podrecki, Polska Akademia Nauk – Prof. INP PAN
✓ Dr hab. Marcin Trzebiatowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski – Prof. KUL
✓ Dr hab. Bartłomiej Nowak, Akademia Leona Koźmińskiego – Prof. ALK
✓ Dr hab. Zbigniew Jurczyk, WSB we Wrocławiu – Prof. WSB
✓ Dr Marzena Czarnecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
✓ Dr Piotr Lissoń, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Obecny rynek energii to rynek wymagający, poszukujący nowych rozwiązań technologicznych,  prawnych i ekonomicznych.  Wyraźna ewolucja winna sprzyjać pozyskaniu czystej i taniej energii, przyjaznej dla samorządów i konsumentów, uwzględniając zasady uczciwej konkurencji.  Nie bez znaczenia jest także bezpieczeństwo energetyczne i finansowe podmiotów korzystających z nowych technologii. Konieczna jest zatem identyfikacja szans i zagrożeń, aby wypracować rozwiązania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego i podmiotów w nim uczestniczących.

Celem konferencji jest omówienie możliwości oraz istotnych problemów związanych z rynkiem energii takich jak: konkurencja na rynku energii i ochrona konsumenta odbiorcy energii,  zasady budowania systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, aspekty prawne wykorzystania nowych technologii, zasady opodatkowania działalności gospodarczej w energetyce, problematyka elektromobilności oraz wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie odpowiedzieć na wyzwania rynku.

Prosimy o zapoznanie się z agendą konferencji II Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki_agenda_2.10.2019

Zaproszenie do udziału w II edycji EFNiG kierowane jest do przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorców, administracji publicznej, a także przedstawicieli praktyki prawniczej. Intencją organizatorów konferencji jest określenie wspólnej platformy dla branży energetycznej, świata nauki i praktyki prawniczej w celu wypracowywania nowych, lepszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego. Konferencja ma za zadanie integrować środowiska nauki i praktyki w zakresie dotyczącym rynku energetycznego.

II EFNiG komunikat zaproszenie_INP PAN_Fundacja MERCATUS ET CIVIS_18.09.2019

Formy: Panele tradycyjne (3-4) – prezentacja referatów i dyskusja. Dodatkowo przewidziano panel doktorancko-studencki lub odrębnie studencki i doktorancki.

Szczegółowa tematyka obrad plenarnych w poszczególnych panelach zostanie opracowana na podstawie zgłoszonych tytułów referatów do 8 października 2019 r.

W tym też terminie program konferencji zostanie zamieszczony na stronach organizatorów:
https://www.inp.pan.pl/aktualnosci/konferencje-i-wyklady/, http://www.mercatusetcivis.pl/konferencje-fundacji/

UCZESTNICY KONFERENCJI OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY UCZESTNICTWA.

Zasady uczestnictwa w konferencji:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie opłaty konferencyjnej w odpowiedniej wysokości na konto organizatora.

Udział w konferencji jest co do zasady odpłatny. Opłata konferencyjna (cena z VAT),
w zależności od wyboru opcji jest zróżnicowana i wynosi:

  • opłata dla przedstawicieli nauki i urzędów 300 zł                
  • opłata dla studentów i doktorantów 250 zł
  • opłata dla przedstawicieli świata biznesu 600 zł
  • pracownicy i doktoranci INP PAN są zwolnieni z opłat
  • reprezentanci podmiotów współpracujących oraz zaproszeni goście są zwolnieni
    z opłat.

ABY UMOŻLIWIĆ SPRAWNĄ ORGANIZACJĘ KONFERENCJI PROSIMY SERDECZNIE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW (także zwolnionych z opłat) O REJESTRACJĘ MOŻLIWIE SZYBKO  W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM DOSTĘPNYM POD CZERWONYM LINKIEM PONIŻEJ (NALEŻY KLIKNĄĆ SŁOWO REJESTRACJA).

REJESTRACJA

 

REJESTRACJA DO 14 PAŹDZIERNIKA 2019r.
Liczba miejsc ograniczona (zastrzegamy możliwość zamknięcia rejestracji wcześniej).
REJESTRACJA zamknięta.

Opłatę konferencyjną należy przelać nie później niż do dnia 14 października 2019r. na konto:  

KONTO NR: mbank 46 1140 2004 0000 3102 7645 5500

FUNDACJA „MERCATUS ET CIVIS”,
ul. Piłsudskiego 28A,
33-100 TARNÓW

z dopiskiem w tytule: „Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki 2019, imię i nazwisko uczestnika”

Faktura VAT w wersji elektronicznej zostanie wystawiona niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty i przesłana na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym (elektronicznym w systemie konfeo.pl).

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają udział w konferencji, materiały konferencyjne, możliwość publikacji, bufet kawowy i obiad podczas obrad. Opłata konferencyjna nie obejmuje natomiast kosztów związanych z noclegiem oraz dojazdem na konferencję.

Zgłoszenia udziału w Konferencji:

  • w przypadku chęci wygłoszenia referatu wraz ze wskazaniem jego tytułu i przesłaniem  abstraktu powinno nastąpić – najpóźniej do dnia 27 września 2019 r.
  • w pozostałych przypadkach – najpóźniej do dnia 14 października 2019 r.

ORGANIZATORZY BARDZO PROSZĄ ABY Z UWAGI NA KWESTIE ORGANIZACYJNE NIE ZWLEKAĆ Z REJESTRACJĄ DO OSTATNIEJ CHWILI.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!!!

Propozycje referatów zostaną poddane ocenie przez Komitet Naukowy, a informacja przekazana zostanie zainteresowanym do dnia 8 października 2019 r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyznaczenia referatów, które nie zostaną wygłoszone w trakcie Konferencji, ale mogą być przyjęte do publikacji.

  Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić