Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów i Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” zapraszają na Konferencję Naukową, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. we Wrocławiu

uwr logo2SRK logometcduze

Uniwersytet Wrocławski, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów
oraz Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” serdecznie zapraszają do udziału

w konferencji

„Informacja na rynku usług finansowych.
Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”

Dla niezakłóconego, stabilnego i prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego jako takiego, jak i dla budowy zaufania do niego samego, funkcjonujących na nim instytucji świadczących usługi finansowe na rzecz klientów, ale także do organów i instytucji wspierających i zapewniających ochronę klientom, ogromne znaczenie ma prawdziwa, rzetelna i przejrzysta informacja.

Mając na względzie to założenie i wychodząc na przeciw oczekiwaniom organizatorzy chcą stworzyć platformę dyskusji i wymiany poglądów całego środowiska rynku usług finansowych w Polsce tj. świata nauki, organów regulacyjnych i biznesu.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 25-26.05.2017r.

Patronat nad konferencją objęli: Urząd Ochrony Konkurecji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy, Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Partnerami konferencji są: portal edukacyjny Kapitalni.org, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, GetBack S.A., Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Biuro Informacji Kredytowej, Związek Firm Pożyczkowych, Związek Banków Polskich, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,  PwC, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW.

Patronat medialny objęli: portal finansowy Bankier.pl, serwis gazetaprawna.pl, Magazyn Kredytu Konsumenckiego ProMeritum, wydawnictwa C.H. Beck, DIFIN, CeDeWu i EuroPrawo.

Rada Naukowa Konferencji: Prof. dr hab. Ewa  Bagińska, Uniwersytet Gdański,  Prof. dr hab. Mirosław Bączyk, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Prof. dr hab. Eugenia Fojcik- Mastalska, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Bogusława Gnela, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ,  Uniwersytet  Łódzki, Dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ,  Uniwersytet  Śląski, Prof. dr hab. Dorota Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Politechnika Warszawska, Prof. Alicja Pomorska, Akademia Leona Koźmińskiego, Prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, Uniwersytet Warszawski, Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, Szkoła Główna Handlowa, Prof. dr hab. Marek Szydło, Uniwersytet Wrocławski.

Zapraszamy Państwa do udziału!

***

P A T R O N A T

logo UOKiK

rf_logo

KNF logo PL

logo_bfg_ok

***

P A R T N E R Z Y

kapitalni

logoKPF       Logo_ZBP_01_(jpg)_080724         ERIF_2016

  Logo - NZB - Poziome z www - (jpg, RGB, 1920x960) - 150224 GK   CPB - LOGO    Logo BIK - PNG - 170414 OK

logo_getBACK       logo rgb     LOGO-CARS-i-WZUW 1       Web PwC_logo_new

ZFP logo

***

P A T R O N A T   M E D I A L N Y

 Bankier_Logo_Final_2014_03_26

CH BECK LOGOlogo-Difin       Cedewu LOGO duży

Logo Euro Prawo        gazeta_prawna

Logo Promeritum

Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo w zakładce Konferencje fundacji.