II Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” 18 października 2019 r.

baner Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki 2019

ORGANIZATORZY

INP PAN logo

logoMetCduże

PATRONAT HONOROWY FORUM

MINISTER ENERGII
Krzysztof Tchórzewski

ME_orzel_PL_pion1 (1)

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Rafał Gawin

URE_logo_poziom_RGB

PARTNERZY FORUM

PGE Obrót SA

logo2SRK

PATRONAT MEDIALNY

logo_cire_new-21-08-2017.cdr

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja „Mercatus et Civis” uprzejmie zapraszają do udziału w II Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki pn. „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii”.

Konferencja odbędzie się w dniu 18 października 2019 r. w Warszawie w siedzibie Polskiej Akademii Nauk – Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, Sala Marii Skłodowskiej – Curie.

Patronat honorowy nad Forum objęli: Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Pan Rafał Gawin.  Partnerami Forum są PGE Obrót S.A. oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Patronat medialny objęło Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.pl

Obecny rynek energii to rynek wymagający, poszukujący nowych rozwiązań technologicznych,  prawnych i ekonomicznych.  Wyraźna ewolucja winna sprzyjać pozyskaniu czystej i taniej energii, przyjaznej dla samorządów i konsumentów, uwzględniając zasady uczciwej konkurencji.  Nie bez znaczenia jest także bezpieczeństwo energetyczne i finansowe podmiotów korzystających z nowych technologii. Konieczna jest zatem identyfikacja szans i zagrożeń, aby wypracować rozwiązania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego i podmiotów w nim uczestniczących.

Celem konferencji jest omówienie możliwości oraz istotnych problemów związanych z rynkiem energii takich jak: konkurencja na rynku energii i ochrona konsumenta odbiorcy energii,  zasady budowania systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, aspekty prawne wykorzystania nowych technologii, zasady opodatkowania działalności gospodarczej w energetyce, problematyka elektromobilności oraz wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie odpowiedzieć na wyzwania rynku.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu w tym agenda konferencji i warunki uczestnictwa znajdują się w zakładce Konferencje fundacji oraz na stronie konferencji i wydarzeń INP PAN.

REJESTRACJA

Serdecznie zapraszamy!

 Pałac_Staszica