Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” zaprasza na konferencję ”Odwrócona hipoteka na rynku finansowym. Oczekiwania a rzeczywistość”. Jesteśmy partnerem tego ważnego wydarzenia.

konferencja_odwrocona-hipoteka

Szanowni Państwo,
Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz działające przy nim Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansow ego „REK-FIN”, uprzejmie zapraszają na:  Ogólnopolską Konferencję Naukową:

”Odwrócona hipoteka na rynku finansowym. Oczekiwania a rzeczywistość”,
która odbędzie się w 28 października 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w sali Amfiteatr A w budynku C przy ul. Więziennej 8/1.

Jej celem jest kompleksowa, wieloaspektowa, widziana z różnych perspektyw i punktów widzenia, prezentacja problemów prawnych i ekonomicznych, ale także praktycznych, jak również potrzeb, barier i przeszkód związanych z funkcjonowaniem na rynku finansowym stosunkowo nowej usługi jaka jest odwrócona hipoteka, zarówno w modelu kredytowym, jak i sprzedażowym i ochroną klienta w tym zakresie, także w kontekście planowanych regulacji. Będzie to okazja do spotkania organów, instytucji, przedstawicieli nauki, praktyki i tym samym wymiany poglądów dotyczących  niezwykle istotnej, aktualnej problematyki.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w tej Konferencji.

Prosimy o wypełnienie i wysłanie załączonej karty zgłoszenia oraz uiszczenie symbolicznej opłaty konferencyjnej najpóźniej do dnia 26 października 2016 r.

Aktualny program konferencji:

program-konferencji-_uwr_28-10-2016

Kontakt z organizatorami

Wszelkie odpowiedzi na dodatkowe Państwa pytania udzielają:
dr hab. Edyta Rutkowska – Tomaszewska
(e-mail: edyta.rutkowska-tomaszewska@uwr.edu.pl)

plakat-odwrocona-hipoteka-do-druku

formularz_zgloszenia-konferencja-wroclaw-28-10-2016-r-1

informacje-dodatkowe-konferencja-28-10-2016