Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” została partnerem merytorycznym portalu edukacyjnego KAPITALNI.ORG. Zapraszamy do zapoznania się z tą niezwykle cenną inicjatywą.

kapitalni

Kapitalni.org to portal edukacyjny dla konsumentów propagujący wiedzę o rynku usług finansowych. Fundacja „Mercatus et Civis” została partnerem merytorycznym tego portalu, poszerzając grono dotychczas działających w jej ramach ekspertów, m.in.: Grupa BIK, ERIF BIG, InfoPozytywni.pl czy „A.Wojtas” Kancelaria prawna. Dzięki współpracy na portalu pojawią się treści dotyczące ochrony konsumenta.

Doceniając publiczne inicjatywy edukacyjne o charakterze konsumenckim jesteśmy także zwolennikami angażowania się biznesu w ten proces. Przede wszystkim zwiększa to zakres oferty edukacyjnej, ale jednocześnie stanowi wyraz zrozumienia przez przedsiębiorców, że świadomy i wyedukowany konsument to klient umiejący świadomie podejmować wybory co do oferty rynkowej.

Wśród wielu podejmowanych przez Fundację działań postanowiliśmy wesprzeć inicjatywę portalu edukacyjnego specjalizującego się w zagadnieniach rynku finansowego Kapitalni.org. Zwłaszcza usługi finansowe to rynek gdzie wiedza daje konsumentowi możliwość podejmowania prawidłowych i odpowiedzialnych decyzji.

Zapraszamy do zapoznania się z portalem pod adresem Kapitalni.org

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Partnerzy.

obraz-kapitalni