Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” zaprasza do udziału w IV Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej „Prawa konsumentów w teorii i praktyce”.

W dniach 23-24 lutego 2017 roku w Katowicach odbędzie się IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. „Prawa konsumentów w teorii i praktyce”. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Patronat objął Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pan Marek Niechciał.

Celem konferencji będzie omówienie istotnych problemów w zakresie ochrony konsumentów, wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skuteczne te ochronę podnieść, a także wymiana doświadczeń.

Konferencja ma za zadanie integrować środowiska nauki i praktyki w zakresie dotyczącym ochrony konsumentów. Dlatego też swój udział zapowiedzieli przedstawiciele nauki, regulatorów, rzecznicy konsumentów oraz przedsiębiorcy.

Serdecznie zapraszamy do udziału! To jedno z najważniejszych wydarzeń konsumenckich w roku! Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” także uczestniczy w tej konferencji.

Wszystkie niezbędne dane i informacje znajdą Państwo na stronach:

Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

oraz

Wydziału Prawa i Administracji UŚ

MKK 2016 SRK UŚ