Fundacja Mercatus et Civis rozpoczęła działalność!

17 listopada 2014 roku powstała fundacja Mercatus et Civis, której głównym celem jest wspieranie reguł funkcjonowania uczciwego rynku. Cel ten fundacja realizuje zwłaszcza poprzez szkolenia, doradztwo i poradnictwo dla uczestników rynku.

Zgodnie z misją fundacji chcemy pomagać przedsiębiorcom oraz wspierać obywateli funkcjonujących w sferze gospodarczej i społecznej. Zapraszamy do korzystania z szerokiego zakresu usług fundacji wśród których są m.in: doradztwo, szkolenia, audyt i badania rynku.

Naszymi priorytetami są: upowszechnianie oraz obrona wolności i praw człowieka i obywatela oraz swobód obywatelskich i podnoszenie świadomości prawnej, zdrowotnej i ekonomicznej w społeczeństwie; urzeczywistnianie wizji społeczeństwa obywatelskiego i znającego podstawowe zasady prawa, zdrowia i ekonomii; budowanie świadomości prawnej uczestników obrotu gospodarczego; upowszechnianie i ochrona praw i interesów uczestników rynku oraz pacjentów; podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki ekonomicznej, praworządności chroniącej prawa, wolności człowieka i obywatela.

Zapraszamy do poparcia naszych celów i idei.

Zależy Ci na dobrej opinii? Nie masz pewności, że działasz zgodnie z prawem? Chcesz zaprezentować się z dobrej strony? Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz pomocy? Czujesz się zagubiony w skomplikowanym otoczeniu prawnym? Skontaktuj się z fundacją Mercatus et Civis i dowiedz jak uzyskać wsparcie!