Fundacja „Mercatus et Civis” pomaga niepełnosprawnym!

Fundacja „Mercatus et Civis” relizując swoje zadania statutowe i kierując się misją pomaga niepełnosprawnym m.in. dofinansowuje zakupy wózków inwalidzkich czy wspiera organizację zawodów sportowych i drużyn niepełnosprawnych.

Więcej informacji w zakładce pomagamy. Zapraszamy do współpracy oraz wsparcia fundacji w tym zakresie.

SAVE_20181025_144331