Fundacja „Mercatus et Civis” jest partnerem konferencji „MEDIACJE Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH” we Wrocławiu 9 marca 2018r.

Miło nam poinformować, że Fundacja „Mercatus et Civis” jest partnerem nowego wydarzenia.

Ogólnopolska Naukowa Konferencja Mediacyjna pod tytułem: „MEDIACJE Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH”, odbędzie się 9 marca 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Sali im. Unii Europejskiej, budynek D.

Koncept merytoryczny konferencji wynika z przesłanek najnowszych zmian w prawie w zakresie zawierania ugód pomiędzy podmiotami sektora finansów publicznych a przedsiębiorcami. Nowelizacje ustaw o finansach publicznych stwarzają obecnie szerokie możliwości zawierania ugód sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, otwierając drogę do polubownego rozwiązywania sporów, bez naruszania dyscypliny finansów publicznych.

Więcej informacji w tym warunki udziału w zakładce Fundacja jako uczestnik konferencji