Fundacja „Mercatus et Civis” jest partnerem V Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej pt. „Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego”. Zapraszamy do zapoznania się z programem i zachęcamy do uczestnictwa.

W dniach 1-2 marca 2018 roku w Krakowie odbędzie się V Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. „Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego”. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego.

Patronat objęli:

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dr Jarosław Gowin *****

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał
*****

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Chochół
*****

Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” jest partnerem tego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do udziału! To jedno z najważniejszych wydarzeń konsumenckich w roku!

Celem konferencji jest omówienie istotnych problemów w zakresie wpływu norm prawnych i etycznych na system ochrony konsumentów i wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie tę ochronę podnieść, a także wymiana doświadczeń środowisk naukowych, podmiotów działających na rzecz ochrony interesów konsumentów oraz przedsiębiorców.

Obrady zostaną podzielone na sesje, w ramach których organizatorzy pragną poruszyć m.in. takie pola problemowe jak: energetyka; finanse; medycyna; żywność; turystyka.

Jarosław Król Prezes Zarządu Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” będzie moderatorem panelu dyskusyjnego: Prawne i etyczne aspekty ochrony konsumentów na rynku żywności. W dyskusji udział wezmą wybitni przedstawiciele nauki i praktyki:

1. Dr Jolanta Loranc-Borkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2. Dr Aleksandra Nowak-Gruca, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

3. Ryszard Mróz, Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie

4. Krzysztof Podgórski, Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnowie

5. Magdalena Musiał, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

6. Piotr Michaś, Dyrektor Pionu Prawnego Lidl Polska

7. Jarosław Sroczyński, radca prawny, Partner w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński

Oto aktualny progam konferencji:

konferencja konsumencka Kraków_ program_ 1-2.03.2018_final

Podczas konferencji zaprezentują się także młodzi naukowcy w panelach naukowych. Oto program:

konferencja konsumencka Kraków_panele naukowe_1-2.03.2018_final

Serdecznie zapraszamy!