Fundacja „Mercatus et Civis” jest partnerem IV Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej pt. „Prawa konsumentów w teorii i praktyce”. Zapraszamy do zapoznania się z programem i do uczestnictwa.

W dniach 23-24 lutego 2017 roku w Katowicach odbędzie się IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. „Prawa konsumentów w teorii i praktyce”. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Patronat objął Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pan Marek Niechciał.

Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” jest partnerem tego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do udziału! To jedno z najważniejszych wydarzeń konsumenckich w roku!

Jarosław Król Prezes Zarządu Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” będzie moderatorem panelu dyskusyjnego: Prawo do zrzeszania się i reprezentacji. W dyskusji udział wezmą wybitni przedstawiciele nauki i praktyki:

  • Prof. dr hab. Bernadetta Fuchs z Uniwersytetu Śląskiego, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
  • Dr hab. Mariusz Jagielski, Uniwersytet Śląski
  • Andrzej Roter, Prezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
  • Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce
  • Magdalena Matuszewska, Dyrektor Obsługi Klientów Strategicznych w Orange Customer Service
  • Marek Radwański, radca prawny, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu.

Oto aktualny progam konferencji: !_Program_Konferencji_Katowice_23_24.02.2017r._v.ostateczna

Serdecznie zapraszamy!