Fundacja jako uczestnik konferencji

 • W dniach 20-21 marca 2018 roku w Warszawie odbyła się kolejny już VI Cashless Congress organizowany przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Pan Krzysztof Podgórski, Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Wieceprzewodniczacy Rady Fundacji „Mercatus et Civis” wziął udział w panelu pn. Bodźce zmieniające zwyczaje płatnicze Polaków. Czy gotówka będzie jeszcze potrzebna? Moderatorem panelu była Pani Profesor dr. hab. Janina Harasim. Tematyka panelu dotyczyła takich kwestii jak:
 1. Cechy płatności (wygoda, szybkość, bezpieczeństwo, koszt) a preferowanie gotówki
 2. Co mogłoby skłonić tych, którzy płacą gotówką do płacenia bezgotówkowo- korzyści finansowe czy rzeczowe?
 3. Przyszłość gotówki – czy gotówka może wkrótce zniknąć?

20180321_152233

 • W dniach 1-2 marca 2018 roku w Krakowie odbyła się V Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. „Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego”. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego. Patronat objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dr Jarosław Gowin, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. dr hab. Andrzej Chochół.

  Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” była partnerem tego wydarzenia, a Jarosław Król Prezes Zarządu Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” prowadził panel dyskusyjny pn. Prawne i etyczne aspekty ochrony konsumentów na rynku żywności.

Relacja z wydarzenia ze strony partnera Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Zapraszamy do galerii zdjęć z tej ważnej dla nauki i praktyki konferencji.

20180301_104604 20180301_111937 20180301_113758 20180301_123730 20180301_132430 20180301_143110 20180301_151223 20180301_151302 20180301_155535 20180301_162148 20180301_171800 20180301_181341 20180302_100621 20180302_100635 20180302_102455 20180302_110347 20180302_143728 20180302_185332 20180302_185737 Resized_20180302_124746_8127

 • Ogólnopolska Naukowa Konferencja Mediacyjna pod tytułem: „MEDIACJE Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH”, odbędzie się 9 marca 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Sali im. Unii Europejskiej, budynek D. Partnerem wydarzenia jest Fundacja „Mercatus et Civis”. Zapraszamy!

  Koncept merytoryczny konferencji wynika z przesłanek najnowszych zmian w prawie w zakresie zawierania ugód pomiędzy podmiotami sektora finansów publicznych a przedsiębiorcami. Nowelizacje ustaw o finansach publicznych stwarzają obecnie szerokie możliwości zawierania ugód sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, otwierając drogę do polubownego rozwiązywania sporów, bez naruszania dyscypliny finansów publicznych. Przesłaniem konferencji jest zaprezentowanie wielowymiarowych korzyści z ugodowego rozwiązywania sporów, wskazanie celowości poszukiwania wyjścia z konfliktu na drodze porozumienia między stronami oraz sformułowanie praktycznych wytycznych dotyczących oceny skutków zawarcia ugody mediacyjnej przez podmiot sektora finansów publicznych, do której sporządzania jest on zobowiązany na mocy przepisów prawa.

  Udział w konferencji jest bezpłatny.

REJESTRACJA

Prosimy o zapoznanie się z agendą konferencji:

Agenda konferencji mediacyjnej_2018

 • W dniach 21–22 listopada 2017 roku odbył się Kongres Zarządzania Wierzytelnościami, organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W ramach Kongresu odbywa się Gala wręczenia Lauru CESSIO i CESSIO Inwestorów na najlepiej zorganizowany przetarg na sprzedaż wierzytelności.

Projekt ten został uznany za bardzo ważny i pożyteczny, zarówno dla środowiska bankowego, jak i dla przedstawicieli rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce.

W skład Kapituły CESSIO weszli wybitni eksperci i jednocześnie liderzy opinii, reprezentujący samorząd i rynek bankowy, pracodawców i wierzycieli pierwotnych oraz firmy świadczące usługi doradcze: dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banku Polskich, Bożena Graczyk, Partner KPMG, Piotr Kamiński, Wiceprezydent Pracodawców RP, Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu, dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF oraz Jarosław Król, Prezes Zarządu Fundacji „MERCATUS ET CIVIS”.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją na stronie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Cessio

 • W dniach 23-24 lutego 2017 roku w Katowicach odbyła się IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. „Prawa konsumentów w teorii i praktyce”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Patronat objął Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pan Marek Niechciał, a Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” była partnerem tego wydarzenia!
  Jarosław Król, Prezes Zarządu Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” był moderatorem panelu dyskusyjnego: Prawo do zrzeszania się i reprezentacji, w którym prelegentem był także Marek Radwański, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu, Radca Prawny oraz Członek Zarządu Fundacji „MERCATUS ET CIVIS”.
  Pani Elżbieta Sługocka – Krupa, Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów oraz Przewodnicząca Rady Fundacji „MERCATUS ET CIVIS”
  przewodziła panelowi:  Prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  Pan Krzysztof Podgórski, Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów oraz Wiceprzewodniczący Rady Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” prowadził panel dyskusyjny pn.:  Prawo do informacji i edukacji.

  Poniżej zamieszczamy fotorelację  z tego ważnego wydarzenia!IMAG3827 IMAG3823 IMAG3808 IMAG3826 20170223_103817 20170223_122150 20170223_143357 20170223_154509 20170224_125638 20170224_141933

 

 • 23 listopada 2016 r. podczas VII Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, podmiotom wyróżniającym się najwyższymi standardami prowadzenia procesu sprzedaży portfela wierzytelności wręczono po raz czwarty nagrody CESSIO.  Prezes zarządu fundacji Mercatus et Civis Jarosław Król uczestniczył w pracach kapituły konkursu obok innych członków: Pani Bożeny Graczyk, Partnera KPMG, Mieczysława Groszka, Wiceprezesa Związku Banków Polskich, Piotra Kamińskiego, Wiceprezydenta Pracodawców RP, Andrzeja Sugajskiego, Dyrektora Generalnego Związku Polskiego Leasingu oraz dr Mirosława Bieszki, Doradcy Ekonomicznego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Jarosław Król wręczał  nagrody w kategorii ‚Wierzyciele pierwotni z sektora niebankowego’.
  ppp_2345
 • Prezes zarządu fundacji Mercatus et Civis Jarosław Król uczestniczył w piątym Kongresie Sektora Pożyczkowego, który odbył się 11 maja 2016 r. w Warszawie jako panelista debaty podsumowującej funkcjonowanie ostatnich 5 lat sektora pożyczkowego w Polsce. Organizowany od 2012 roku Kongres Sektora Pożyczkowego to największe cykliczne wydarzenia dla pozabankowego sektora pożyczkowego. Kongres to jednocześnie miejsce otwartej dyskusji o stanie i perspektywach rozwoju sektora, dyskusji o praktykach biznesowych sektora pozabankowego, regulacjach polskich i europejskich dotyczących sektora oraz o innowacjach i usprawnieniu procesów biznesowych.
  ksp2016_3
 • Prezes zarządu fundacji Mercatus et Civis Jarosław Król uczestniczył w XI Edycji Kongresu Consumer Finance w dniach 19-20 listopada 2015 roku w Warszawie jako panelista debaty: Czego mogą się od siebie nauczyć uczestnicy rynku consumer finance: banki i firmy pożyczkowe?

Consumer Finance

 • 16 listopada 2015 roku podczas VI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami odbyło się uroczyste wręczenie Lauru CESSIO – to wyróżnienie roku dla wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności. Prezes zarządu fundacji Mercatus et Civis Jarosław Król uczestniczył w pracach kapituły konkursu obok innych członków: Pani Bożeny Graczyk, Partnera KPMG, Mieczysława Groszka, Wiceprezesa Związku Banków Polskich, Piotra Kamińskiego, Wiceprezydenta Pracodawców RP, Andrzeja Sugajskiego, Dyrektora Generalnego Związku Polskiego Leasingu oraz dr Mirosława Bieszki, Doradcy Ekonomicznego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W ramach Kongresu odbyła się Gala Finałowa Lauru CESSIO.

KPF-Laureaci-CESSIO-2015

 • W dniach 27-30 września 2015 roku w Gdańsku odbył się Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Gospodarczego Publicznego organizowany przez Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dr Małgorzata Ganczar, wiceprezes zarządu Mercatus et Civis, wygłosiła referat pt. „Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów konsumenckich w świetle prawa unijnego”.
 • 14-15 maja 2015 roku w Lublinie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sprzedaż w obrocie konsumenckim” zorganizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Prezes zarządu fundacji Mercatus et Civis Jarosław Król moderował panel dyskusyjny w V sesji pn.: Sprzedaż na odległość i poza lokalem. Dr Małgorzata Ganczar, wiceprezes zarządu Mercatus et Civis, zaprezentowała temat „Koszty w umowach na odległość”.

SONY DSC