Fundacja jako uczestnik konferencji

 • W dniach 21–22 listopada 2017 roku odbył się Kongres Zarządzania Wierzytelnościami, organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W ramach Kongresu odbywa się Gala wręczenia Lauru CESSIO i CESSIO Inwestorów na najlepiej zorganizowany przetarg na sprzedaż wierzytelności.

Projekt ten został uznany za bardzo ważny i pożyteczny, zarówno dla środowiska bankowego, jak i dla przedstawicieli rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce.

W skład Kapituły CESSIO weszli wybitni eksperci i jednocześnie liderzy opinii, reprezentujący samorząd i rynek bankowy, pracodawców i wierzycieli pierwotnych oraz firmy świadczące usługi doradcze: dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banku Polskich, Bożena Graczyk, Partner KPMG, Piotr Kamiński, Wiceprezydent Pracodawców RP, Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu, dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF oraz Jarosław Król, Prezes Zarządu Fundacji „MERCATUS ET CIVIS”.

Cessio

 • W dniach 23-24 lutego 2017 roku w Katowicach odbyła się IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. „Prawa konsumentów w teorii i praktyce”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Patronat objął Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pan Marek Niechciał, a Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” była partnerem tego wydarzenia!
  Jarosław Król, Prezes Zarządu Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” był moderatorem panelu dyskusyjnego: Prawo do zrzeszania się i reprezentacji, w którym prelegentem był także Marek Radwański, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu, Radca Prawny oraz Członek Zarządu Fundacji „MERCATUS ET CIVIS”.
  Pani Elżbieta Sługocka – Krupa, Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów oraz Przewodnicząca Rady Fundacji „MERCATUS ET CIVIS”
  przewodziła panelowi:  Prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  Pan Krzysztof Podgórski, Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów oraz Wiceprzewodniczący Rady Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” prowadził panel dyskusyjny pn.:  Prawo do informacji i edukacji.

  Poniżej zamieszczamy fotorelację  z tego ważnego wydarzenia!IMAG3827 IMAG3823 IMAG3808 IMAG3826 20170223_103817 20170223_122150 20170223_143357 20170223_154509 20170224_125638 20170224_141933

 

 • 23 listopada 2016 r. podczas VII Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, podmiotom wyróżniającym się najwyższymi standardami prowadzenia procesu sprzedaży portfela wierzytelności wręczono po raz czwarty nagrody CESSIO.  Prezes zarządu fundacji Mercatus et Civis Jarosław Król uczestniczył w pracach kapituły konkursu obok innych członków: Pani Bożeny Graczyk, Partnera KPMG, Mieczysława Groszka, Wiceprezesa Związku Banków Polskich, Piotra Kamińskiego, Wiceprezydenta Pracodawców RP, Andrzeja Sugajskiego, Dyrektora Generalnego Związku Polskiego Leasingu oraz dr Mirosława Bieszki, Doradcy Ekonomicznego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Jarosław Król wręczał  nagrody w kategorii ‚Wierzyciele pierwotni z sektora niebankowego’.
  ppp_2345
 • Prezes zarządu fundacji Mercatus et Civis Jarosław Król uczestniczył w piątym Kongresie Sektora Pożyczkowego, który odbył się 11 maja 2016 r. w Warszawie jako panelista debaty podsumowującej funkcjonowanie ostatnich 5 lat sektora pożyczkowego w Polsce. Organizowany od 2012 roku Kongres Sektora Pożyczkowego to największe cykliczne wydarzenia dla pozabankowego sektora pożyczkowego. Kongres to jednocześnie miejsce otwartej dyskusji o stanie i perspektywach rozwoju sektora, dyskusji o praktykach biznesowych sektora pozabankowego, regulacjach polskich i europejskich dotyczących sektora oraz o innowacjach i usprawnieniu procesów biznesowych.
  ksp2016_3
 • Prezes zarządu fundacji Mercatus et Civis Jarosław Król uczestniczył w XI Edycji Kongresu Consumer Finance w dniach 19-20 listopada 2015 roku w Warszawie jako panelista debaty: Czego mogą się od siebie nauczyć uczestnicy rynku consumer finance: banki i firmy pożyczkowe?

Consumer Finance

 • 16 listopada 2015 roku podczas VI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami odbyło się uroczyste wręczenie Lauru CESSIO – to wyróżnienie roku dla wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności. Prezes zarządu fundacji Mercatus et Civis Jarosław Król uczestniczył w pracach kapituły konkursu obok innych członków: Pani Bożeny Graczyk, Partnera KPMG, Mieczysława Groszka, Wiceprezesa Związku Banków Polskich, Piotra Kamińskiego, Wiceprezydenta Pracodawców RP, Andrzeja Sugajskiego, Dyrektora Generalnego Związku Polskiego Leasingu oraz dr Mirosława Bieszki, Doradcy Ekonomicznego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W ramach Kongresu odbyła się Gala Finałowa Lauru CESSIO.

KPF-Laureaci-CESSIO-2015

 • W dniach 27-30 września 2015 roku w Gdańsku odbył się Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Gospodarczego Publicznego organizowany przez Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dr Małgorzata Ganczar, wiceprezes zarządu Mercatus et Civis, wygłosiła referat pt. „Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów konsumenckich w świetle prawa unijnego”.
 • 14-15 maja 2015 roku w Lublinie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sprzedaż w obrocie konsumenckim” zorganizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Prezes zarządu fundacji Mercatus et Civis Jarosław Król moderował panel dyskusyjny w V sesji pn.: Sprzedaż na odległość i poza lokalem. Dr Małgorzata Ganczar, wiceprezes zarządu Mercatus et Civis, zaprezentowała temat „Koszty w umowach na odległość”.

SONY DSC