Działalność wydawnicza

Oferujemy przygotowanie ulotek i broszur edukacyjnych.

Wspieramy wydawnictwa naukowe i publikacje popularyzujące więdzę z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego w tym ochrony konkurencji i konsumentów.