Archiwa kategorii: AKTUALNOŚCI

Dziękujemy bardzo za liczny i aktywny udział we współorganizowanej przez Fundację „Mercatus et Civis” konferencji „Informacja na rynku usług finansowych”.

Szanowni Państwo,

W imieniu Instytutu Nauk Ekonomicznych oraz Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego „REK-FIN”, Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” uprzejmie dziękujemy za udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn.:„Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby -perspektywy”, która odbyła się w dniach 25-26 maja 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dziękujemy prelegentom, naukowcom i studentom, przedstawicielom regulatorów, reprezentantom biznesu oraz partnerom, którzy wsparli to przedsięwzięcie, a także patronom medialnym.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją i fotogalerią z konferencji.

Już 25 maja 2017 r. o godz. 9.00 rozpoczyna się konferencja „Informacja na rynku usług finansowych”.

Szanowni Państwo,

już 25 maja 2017 r. o godz. 9.00 rozpoczyna się się współorganizowana przez Fundację „Mercatus et Civis” konferencja „Informacja na rynku usług finansowych”, która odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękujęmy za zgłoszenia uczestnictwa i propozycje przedstawienia niezwykle ciekawych prezentacji.

Prosimy o zapoznanie się z programem konferencji:

Konferencja Wrocław 25-26.05.2017_program_tabela

Konferencja Wrocław 25-26.05.2017_program_książka do wydruku

Szczegółowe informacje na stronie http://www.mercatusetcivis.pl/konferencje-fundacji/

Do zobaczenia we Wrocławiu!

Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów i Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” zapraszają na Konferencję Naukową, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. we Wrocławiu

uwr logo2SRK logometcduze

Uniwersytet Wrocławski, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów
oraz Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” serdecznie zapraszają do udziału

w konferencji

„Informacja na rynku usług finansowych.
Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”

Dla niezakłóconego, stabilnego i prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego jako takiego, jak i dla budowy zaufania do niego samego, funkcjonujących na nim instytucji świadczących usługi finansowe na rzecz klientów, ale także do organów i instytucji wspierających i zapewniających ochronę klientom, ogromne znaczenie ma prawdziwa, rzetelna i przejrzysta informacja.

Mając na względzie to założenie i wychodząc na przeciw oczekiwaniom organizatorzy chcą stworzyć platformę dyskusji i wymiany poglądów całego środowiska rynku usług finansowych w Polsce tj. świata nauki, organów regulacyjnych i biznesu.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 25-26.05.2017r.

Patronat nad konferencją objęli: Urząd Ochrony Konkurecji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy, Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Partnerami konferencji są: portal edukacyjny Kapitalni.org, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, GetBack S.A., Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Biuro Informacji Kredytowej, Związek Firm Pożyczkowych, Związek Banków Polskich, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,  PwC, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW.

Patronat medialny objęli: portal finansowy Bankier.pl, serwis gazetaprawna.pl, Magazyn Kredytu Konsumenckiego ProMeritum, wydawnictwa C.H. Beck, DIFIN, CeDeWu i EuroPrawo.

Rada Naukowa Konferencji: Prof. dr hab. Ewa  Bagińska, Uniwersytet Gdański,  Prof. dr hab. Mirosław Bączyk, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Prof. dr hab. Eugenia Fojcik- Mastalska, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Bogusława Gnela, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ,  Uniwersytet  Łódzki, Dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ,  Uniwersytet  Śląski, Prof. dr hab. Dorota Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Politechnika Warszawska, Prof. Alicja Pomorska, Akademia Leona Koźmińskiego, Prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, Uniwersytet Warszawski, Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, Szkoła Główna Handlowa, Prof. dr hab. Marek Szydło, Uniwersytet Wrocławski.

Zapraszamy Państwa do udziału!

***

P A T R O N A T

logo UOKiK

rf_logo

KNF logo PL

logo_bfg_ok

***

P A R T N E R Z Y

kapitalni

logoKPF       Logo_ZBP_01_(jpg)_080724         ERIF_2016

  Logo - NZB - Poziome z www - (jpg, RGB, 1920x960) - 150224 GK   CPB - LOGO    Logo BIK - PNG - 170414 OK

logo_getBACK       logo rgb     LOGO-CARS-i-WZUW 1       Web PwC_logo_new

ZFP logo

***

P A T R O N A T   M E D I A L N Y

 Bankier_Logo_Final_2014_03_26

CH BECK LOGOlogo-Difin       Cedewu LOGO duży

Logo Euro Prawo        gazeta_prawna

Logo Promeritum

Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo w zakładce Konferencje fundacji.

Cieszymy się, że mogliśmy razem z Państwem uczestniczyć w IV Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej pt. „Prawa konsumentów w teorii i praktyce”.

W dniach 23-24 lutego 2017 roku w Katowicach odbyła się IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. „Prawa konsumentów w teorii i praktyce”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Patronat objął Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pan Marek Niechciał, a Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” była partnerem tego wydarzenia!

Konferancja ta to jedno z najważniejszych wydarzeń konsumenckich w  roku. Skupia obecnośc wielu wybitnych  naukowców, praktyków stosowania prawa np. przedstawicieli urzędów regulacyjnych w tym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz biznesu m.in. organizacji przedsiębiorców i kancelarii prawnych.

Jarosław Król Prezes Zarządu Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” był moderatorem panelu dyskusyjnego: Prawo do zrzeszania się i reprezentacji.

Prosimy o zapoznanie się  z relacją z wydarzenia i fotogalerią w zakładce Fundacja jako uczestnik konferencji.

Wspierana przez fundację „Mercatus et Civis” IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. „Prawa konsumentów w teorii i praktyce” to także możliwość zaprezentowania się młodych naukowców.

W dniach 23-24 lutego 2017 roku w Katowicach odbędzie się IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. „Prawa konsumentów w teorii i praktyce”. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Patronat objął Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pan Marek Niechciał.

Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” wspiera to wydarzenie. Serdecznie zapraszamy do udziału! To jedno z najważniejszych wydarzeń konsumenckich w roku!

Zapraszamy także do udziału w sesjach młodych naukowców, które odbędą się pierwszego dnia konferencji tj. 23.02.2017 r.  w godz. 16.15 – 18.15.

Oto program prezentacji młodych naukowców: !_Program_prezentacje młodych naukowców_23.02.2017

Oto zaktualizowany program konferencji: !_Program_Konferencji_Katowice_23_24.02.2017r._v.ostateczna

Do zobaczenia w Katowicach!

Fundacja „Mercatus et Civis” jest partnerem IV Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej pt. „Prawa konsumentów w teorii i praktyce”. Zapraszamy do zapoznania się z programem i do uczestnictwa.

W dniach 23-24 lutego 2017 roku w Katowicach odbędzie się IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. „Prawa konsumentów w teorii i praktyce”. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Patronat objął Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pan Marek Niechciał.

Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” jest partnerem tego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do udziału! To jedno z najważniejszych wydarzeń konsumenckich w roku!

Jarosław Król Prezes Zarządu Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” będzie moderatorem panelu dyskusyjnego: Prawo do zrzeszania się i reprezentacji. W dyskusji udział wezmą wybitni przedstawiciele nauki i praktyki:

  • Prof. dr hab. Bernadetta Fuchs z Uniwersytetu Śląskiego, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
  • Dr hab. Mariusz Jagielski, Uniwersytet Śląski
  • Andrzej Roter, Prezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
  • Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce
  • Magdalena Matuszewska, Dyrektor Obsługi Klientów Strategicznych w Orange Customer Service
  • Marek Radwański, radca prawny, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu.

Oto aktualny progam konferencji: !_Program_Konferencji_Katowice_23_24.02.2017r._v.ostateczna

Serdecznie zapraszamy!

Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” zaprasza do udziału w IV Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej „Prawa konsumentów w teorii i praktyce”.

W dniach 23-24 lutego 2017 roku w Katowicach odbędzie się IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. „Prawa konsumentów w teorii i praktyce”. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Patronat objął Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pan Marek Niechciał.

Celem konferencji będzie omówienie istotnych problemów w zakresie ochrony konsumentów, wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skuteczne te ochronę podnieść, a także wymiana doświadczeń.

Konferencja ma za zadanie integrować środowiska nauki i praktyki w zakresie dotyczącym ochrony konsumentów. Dlatego też swój udział zapowiedzieli przedstawiciele nauki, regulatorów, rzecznicy konsumentów oraz przedsiębiorcy.

Serdecznie zapraszamy do udziału! To jedno z najważniejszych wydarzeń konsumenckich w roku! Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” także uczestniczy w tej konferencji.

Wszystkie niezbędne dane i informacje znajdą Państwo na stronach:

Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

oraz

Wydziału Prawa i Administracji UŚ

MKK 2016 SRK UŚ

Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” została partnerem merytorycznym portalu edukacyjnego KAPITALNI.ORG. Zapraszamy do zapoznania się z tą niezwykle cenną inicjatywą.

kapitalni

Kapitalni.org to portal edukacyjny dla konsumentów propagujący wiedzę o rynku usług finansowych. Fundacja „Mercatus et Civis” została partnerem merytorycznym tego portalu, poszerzając grono dotychczas działających w jej ramach ekspertów, m.in.: Grupa BIK, ERIF BIG, InfoPozytywni.pl czy „A.Wojtas” Kancelaria prawna. Dzięki współpracy na portalu pojawią się treści dotyczące ochrony konsumenta.

Doceniając publiczne inicjatywy edukacyjne o charakterze konsumenckim jesteśmy także zwolennikami angażowania się biznesu w ten proces. Przede wszystkim zwiększa to zakres oferty edukacyjnej, ale jednocześnie stanowi wyraz zrozumienia przez przedsiębiorców, że świadomy i wyedukowany konsument to klient umiejący świadomie podejmować wybory co do oferty rynkowej.

Wśród wielu podejmowanych przez Fundację działań postanowiliśmy wesprzeć inicjatywę portalu edukacyjnego specjalizującego się w zagadnieniach rynku finansowego Kapitalni.org. Zwłaszcza usługi finansowe to rynek gdzie wiedza daje konsumentowi możliwość podejmowania prawidłowych i odpowiedzialnych decyzji.

Zapraszamy do zapoznania się z portalem pod adresem Kapitalni.org

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Partnerzy.

obraz-kapitalni