Wszystkie wpisy, których autorem jest mercatusetcivis

Fundacja „Mercatus et Civis” pomaga zdolnej młodzieży!

Fundacja „Mercatus et Civis” otrzymała podziekowania od Dyrekcji i Uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie za wsparcie w zorganizowaniu XXXV Wojewódzkiego Przeglądu Talentów Muzycznych.

Cieszymy się  z sukcesów! Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć!

Jednocześnie przypominamy, że Fundacja „Mercatus et Civis” wraz z Fundacją „Wielkie Serce dla Dzieci” przygotowała projekt pomocowy Organizowanie i prowadzenie domowej opieki dla osób niesamodzielnych. Prosimy o włączenie się do tego projektu i przekazanie dotacji na rzecz tej inicjatywy lub jej wsparcie w inny możliwy sposób.

 Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Darczyńcy

Mercatus et Civis jest patronem honorowym VII edycji Cashless Congress!

Fundacja „Mercatus et Civis” obok m.in. Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego oraz Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych objęła patronatem honorowym VII edycję Cashless Congress, który odbędzie się 19 i 20 marca 2019 roku w Warszawie.

Cashless Congress łączy środowiska nauki, biznesu i administracji publicznej, poprzez wymianę poglądów na tematy interesujące dla branży – dotyczące zmian prawnych, nowych trendów produktowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, aktywności na rzecz płatności bezgotówkowych. W czasie najbliższej edycji Kongresu będziemy rozmawiać o roli konsumentów, o płatnościach mobilnych i procesach zachodzących w branży płatniczej.

Jarosław Król – prezes zarządu Fundacji „Mercatus et Civis” jest członkiem Rady Programowej kongresu.

Krzysztof Podgórski – Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Wiceprzewodniczący Rady Fundacji „Mercatus et Civis” został zaproszony do udziału w panelu „Konsument katalizatorem zmian rynku płatności bezgotówkowych – wybór nowoczesnych instrumentów, wpływ na infrastrukturę i znaczenie gotówki w płatnościach”. Moderatorem panelu jest Pani prof. dr hab. Janina Harasim – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, a pozostałymi panelistami są:
Adam Tochmański – Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski,
Agnieszka Wachnicka – Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego,
Wojtek Herra – psycholog.

Przekaż 1% podatku na cele statutowe Fundacji „Mercatus et Civis”!

Szanowni Państwo, Koledzy, Przyjaciele, Współpracownicy i Kontrahenci!

Rozliczając się z podatku dochodowego za 2018 rok uprzejmie zachęcamy do przekazania 1% na cele statutowe Fundacji „Mercatus et Civis”.

Zebrane środki zostaną wydatkowane zgodnie z misją Fundacji.

Od lat „Mercatus et Civis” przeznacza środki finansowe dla potrzebujących osób i instytucji pomagając zgodnie z naszą misją i celami statutowymi.

Jest to dla nas największa duma, że z jednej strony pomagając świadcząc usługi na rzecz rynku i obywateli z drugiej strony przeznaczamy wypracowane środki dla potrzebujących.

W celu przeznaczenia 1% podatku dochodowego na cele statutowe Fundacji w formularzu muszą być wypełnione pola:

  • Numer KRS: 0000 215 720
  • Cel szczegółowy 1% :  NA RZECZ RYNKU I OBYWATELI
    Pomocne będzie także wypełnienie pola „Wyrażam zgodę” : X

PIT 2018 wizytówka_Mercatus et Civis

Szczegółowa instrukcja wypełnienia rozliczenia znajduje się pod linkiem Darczyńcy.

VI Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia Rzeczników Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów,  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacja „Facultas Iuridica” zapraszają do udziału w VI Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej z okazji 20-lecia Rzeczników Konsumentów „DOCHODZENIE ROSZCZEŃ KONSUMENCKICH W PRAKTYCE. NOWY ŁAD DLA KONSUMENTÓW”.

Konferencja odbędzie się w dniach 28 lutego – 1 marca 2019 r.

Konferencja została objęta patronatem m.in. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Miejsce: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11B, Aula nr 7, Katowice (pierwszy dzień)
Hotel Arena w Tychach, ul. Gen. de Gaulle`a 8, sala konferencyjna (drugi dzień)

zaproszenie VI MKKN Katowice

Konferencja jest poświęcona dochodzeniu roszczeń konsumenckich zarówno w postępowaniu polubownym jak i sądowym a także roli powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w systemie dochodzenia roszczeń. Nadto zostaną omówione kwestie związane z nowym ładem dla konsumentów, który w kwietniu 2018 r. przedstawiła Komisja Europejska. Celem nowego ładu jest zapewnienie, aby wszyscy europejscy konsumenci mogli w pełni korzystać z praw należnych im na mocy unijnego prawodawstwa. Nowy ład dla konsumentów umożliwi uprawnionym do tego organom wszczynanie powództw przedstawicielskich w imieniu konsumentów oraz wyposaży organy ochrony konsumentów w państwach członkowskich w większe uprawnienia do nakładania kar. Konsumenci objęci zostaną ochroną także w sieci, a praktyki związane z podwójną jakością, wprowadzające konsumentów w błąd, zostaną jednoznacznie zakazane. Podczas konferencji zostaną poruszone także problemy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich związane ze skutecznością tego typu postępowań oraz uczestnicy podejmą dyskusję na temat związany z postępowaniem sądowym, a w szczególności na temat dostępności sądów dla konsumentów i pomocy udzielanej przez organy publiczne. 20 lat istnienia instytucji powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów jest także okazją do dyskusji nad rolą jaką pełnią rzecznicy w dochodzeniu roszczeń i potrzebą wprowadzenia ewentualnych zmian, także w kontekście nowego ładu dla konsumentów.

Celem konferencji jest omówienie istotnych problemów w zakresie ochrony konsumentów oraz wskazania teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie tę ochronę podnieść, a także zainicjowanie współpracy różnych środowisk na rzecz ochrony interesów konsumentów, tj. świata nauki, biznesu i praktyki.

To już kolejna edycja konferencji stanowiącej jedno z najważniejszych wydarzeń konsumenckich w roku!

Fundacja „Mercatus et Civis” jest partnerem tego ważnego wydarzenia.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z programem konferencji. Jarosław Król Prezes Zarządu Fundacji „Mercatus et Civis” będzie moderował panel pt. „Rola powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów w systemie dochodzenia roszczeń.”

Komitet organizacyjny konferencji „Koszty usług finansowych” dziękuje za Państwa udział.

Szanowni Państwo,

pragniemy serdecznie podziękować za udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.„Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy” zorganizowanej w dniu 20 kwietnia 2018r. we Wrocławiu przez  Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN” i Naukowe Koło Ekonomistów przy współpracy Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS”.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia.

IMG_20180420_180206

Zapraszamy na konferencję „Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby-perspektywy”

uwr logo2SRK logometcduze

Zapraszamy uprzejmie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. 

„Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych.
Prawo – praktyka – problemy – potrzeby-perspektywy”

organizowanej w dniu 20 kwietnia 2018r. przez  Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN” i Naukowe Koło Ekonomistów przy współpracy Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem konferencji jest zaprezentowanie z różnych perspektyw i punktów widzenia, tj. nauk prawnych i ekonomicznych, doktryny, jak i praktyki rynkowej oraz organów i instytucji publicznych zapewniających ochronę klientom na rynku finansowym, istotnego problemu jakim jest odpłatność za świadczone przez instytucje finansowe usługi.

Konferencja odbędzie się w sali im. Witolda Świdy 2D w budynku D
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
przy ul. Uniwersyteckiej 7, 50-145 Wrocław

REJESTRACJA JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁA

Szczegółowe informacje, zasady rejestracji i program znajdują się w zakładce

Konferencje fundacji

Tam również znajdziecie Państwo program OKN Koszty usług finansowych 20.04.2018_final

Zapraszamy do udziału!!!

baner Konferencja Koszty usług finansowych_UWr 20.04.2018_Mercatus et Civis

P A T R O N AT

rf_logo

logo-pl

* * *

P A R T N E R Z Y

logoKPF    logo rgb             ERIF_2016

Logo_ZBP_01_(jpg)_080724             Logo - NZB - Poziome z www - (jpg, RGB, 1920x960) - 150224 GK    CPB - LOGO
PZIP

LOGO-CARS-i-WZUW 1

* * *

P A T R O N A T   M E D I A L N Y

red logo czerwone        CH BECK LOGOLogo Euro PrawoForsal---wwwCedewu LOGO duży