Analiza wzorców umów (regulaminów)

Oferujemy Państwa firmie usługę analizy wzorców umów w  celu wyeliminowania z nich postanowień mogących zostać uznanymi za niedozwolone. Możemy również przygotować dla Państwa projekty umów, regulaminów i innych wzorców umownych.