Analiza procesów zarządzania i komunikacji społecznej