Analiza procedur postępowania z klientami

Jeżeli potrzebujecie Państwo profesjonalnego podejścia do analizy postępowania z klientami w Waszych firmach (dot. np. zasad przeprowadzania szkoleń i ich przedmiotu, reguł wynagrodzeń prowizyjnych dla sprzedawców i pośredników) prosimy o kontakt. Umiemy pomóc Państwu w taki sposób aby przy jednoczesnym pozyskiwaniu nowych klientów niwelować nieprawidłowości, które mogłyby być uznane przez organy regulacyjne za niezgodne z obowiązującym prawem.